Finále

Finále se uskuteční 27. 4. 2018. Bližší informace budou zveřejněny později.