Otázky a odpovědi

Je omezen počet snímků v prezentaci?
Počet snímků v prezentaci není omezen, délka prezentace je však omezena na 8 minut.

Není mi stále jasné zadání pro finále, můžete mi je blíže vysvětlit?
Celá soutěž je koncipována jako jeden velký projekt, který řešíte pomocí nástrojů Office365 a Microsoft Office. Kategorie A pořádá návštěvu významné osobnosti. Kategorie B vytváří projekt školní televize. Finálové prezentace shrnují celý projekt do jedné výsledné prezentace, kterou vytvoříte, jak nejlépe dokážete. Dá se říci, že se vžijete do situace, že situace je reálná a Vy jste skutečně něco pořádali a Vy zpětně toto prezentujete například panu řediteli (odborné porotě).

Co vše v prezentaci musí být?
Obsah je dán školním kolem a případně krajským kolem. Výsledná prezentace shrnuje obě kola do jedné. Co se týká použitých prostředků prezentace je toto zcela na Vás. Obecně však lze říci, že čím je náročnost zpracování prezentace větší, získáte větší počet bodů. Kladně hodnocené jsou především videa, SmartArty, animace, vlastní vložené VisualBasic skripty, grafy, obrázky, vlastní fotografie, tabulky a další.

Musí mít prezentace časování?
Časování není povinnou součástí prezentace. Pokud však sladíte Váš ústní projev s prezentací tak, že nebude třeba posouvat snímky manuálně, je toto porotou ohodnoceno.

Bude se mě porota na něco ptát?
Porota má právo pokládat soutěžícímu otázky související se samotnou prezentací a se zpracováním zadání. Jde především o otázky, které souvisí s proveditelností projektu. Lze říci, že hezky napsaný a odprezentovaný projekt, nemusí být v běžném prostředí školy proveditelný. Toto má pak vliv na bodové ohodnocení.

Musí být v prezentaci uváděny zdroje?
Pokud využíváte jiných zdrojů než vlastních, pamatujte na Autorský zákon a citace!

Co všechno porota hodnotí?
Hodnotí se především:

  • dodržení tématu, představení prezentujícího a školy,
  • elektronická a stylistická úroveň,
  • kultivovanost jazykového projevu, spisovnost,
  • náročnost zpracování prezentace,
  • obsahová a formální stránka prezentace,
  • dodržování typografických pravidel a bibliografické citace včetně odkazů,
  • promyšlená a logická struktura vystoupení,
  • využití multimediálních prvků v prezentaci (video),
  • dodržení časového limitu osm minut.

Mohu v prezentaci použít vlastní fotografie?
Použití vlastních zdrojů je tou nejlepší cestou k vítězství 🙂 . Ano samozřejmě 🙂 .

Kam mám prezentaci a další materiály odevzdat?
Prezentaci je třeba zaslat emailem na info@soutezarena.cz , dále nahrát na Vaše úložiště z krajského kola (http://soutezarena.cz/soutez/krajske-kolo/uloziste-pro-krajske-kolo/), a to nejpozději do 7. 5. 2017 do 24:00 hodin. Pro všechny případy je dobré si prezentaci vzít i s sebou na finále.