Registrace na finále

Abychom věděli, že se finále zúčastníte, a znali počet osob, které budou soutěžící doprovázet, je třeba se na finále registrovat. Registrace je určená školním koordinátorům, jejichž žáci byli vyhlášeni jako postupující – tedy jsou ve výsledcích krajského kola vyznačeni modrým pozadím.
Do formuláře je třeba se hlásit soutěžním účtem (XY@soutezarena.cz)

Odkaz na formulář pro potvrzení účasti na finále