Nominace do krajského kola 2018


Koordinátoři z jednotlivých škol budou po realizaci školních kol vybírat nejlepší práce a nominovat 2 studenty z každé kategorie do kola krajského.

Pokud tedy škola soutěží v jedné kategorii, nominuje škola 2 soutěžící. Pokud škola soutěží ve dvou kategoriích (A i B), nominuje koordinátor 4 soutěžící.

K nominaci koordinátorům slouží níže uvedený nominační formulář. Koordinátoři se do něj dostanou po přihlášení se svým soutěžním účtem.


Otevřít formulář pro nominaci