Office Arena 2019 v kostce

 

Office Arena si i letos zachovává svou hlavní myšlenku – vymyslet a úspěšně obhájit vlastní projekt. Letos je úkolem soutěžících připravit jednoduchou reklamní kampaň. Co se oproti minulým ročníkům změnilo? Trochu jsme pozměnili rozložení úkolů v jednotlivých kolech, vyšli jsme vstříc školám a koordinátorům a soutěž je dnes přehlednější. Podívejte se, co vás v soutěži čeká.

Registrace

Nejdříve je třeba zaregistrovat školu, což musí udělat školní koordinátor. Ten potom sdělí studentům identifikátor školy (jedinečné číslo), který potřebují při registraci žáka (studenta). U nás se tím dojde k propojení soutěžícího se svou školou.

Kvůli ochraně osobních údajů studenti neuvádějí své e-mailové adresy a veškeré přihlašovací údaje k soutěžnímu úložišti přijdou na e-mail školnímu koordinátorovi. Ten má za úkol sdělit je dále všem studentům.

Časové období: 1.12.2018 – 14.2.2018

V tomto období se může zaregistrovat škola i školní koordinátor.

Pokud soutěžící nenajde ve škole toho správného učitele – koordinátora, může si o přístup k soutěži napsat na adresu info@soutezarena.cz.

Školní kolo

Školní kolo jsme letos zjednodušili, aby bylo možné jej zvládnout během jedné vyučovací hodiny. Spočívá ve vyplnění testu složeného z několika desítek otázek zaměřených na Office aplikace. Vzorový test vám s dostatečným předstihem zveřejníme na stránkách soutěže.

Časové období: 1.2.2019 – 24.2.2019

V tomto termínu probíhají na školách školní kola.

Test lze vyplnit v libovolný den v tomto rozmezí, avšak bude třeba předem nahlásit konkrétní datum, abychom vám jej mohli zpřístupnit. O datu rozhoduje školní koordinátor, soutěžící si nemohou vybírat datum jednotlivě.

Výsledky: Postupující do krajských kol zveřejníme na webu do 28.2.2019.

Krajské kolo

V krajském kole bude úkolem soutěžících vytvořit materiály pro reklamní kampaň. Využijí k tomu aplikace Word, Excel, PowerPoint a některé další nástroje. Krajské kolo se vypracovává ze školy či domova, soutěžící na něm mohou pracovat dle libosti celý měsíc. Vypracované soubory uloží nejpozději 31.3.2019 do cloudového úložiště, k němuž získávají přístup při registraci.

Časové období: 1.3.2019 – 31.3.2019

Výsledky: Postupující do finále zveřejníme na webu ihned po posouzení hodnotící porotou.

Finále

Finále se už tradičně uskuteční v pražském sídle firmy Microsoft. Soutěžící si na něj připraví a dopracují soubory z krajského kola a budou mít možnost přidat i další části projektu. Na slavnostním finále pak odprezentují svoji reklamní kampaň. Na účastníky z kategorie B (střední školy) ve finále čekají také MOS testy a porota se jich, vzhledem k hlavní ceně pro vítěze, může zeptat na několik otázek v angličtině.

Časové období: Finále se uskuteční během dubna 2019.

Výsledky: Vyhlášení a předání cen proběhne na místě, později budou výsledky dostupné na webu.