Krajské kolo

Tématem Office Arena 2019 je pro školní rok 2018/2019 reklamní kampaň. Smyslem je podpořit u dětí a studentů kritické myšlení v oblasti reklamy a přimět je v podobě vlastního projektu k zamyšlení nad smyslem reklamního sdělení, metodami, etickými hranicemi, způsobem prezentace reklamy v různých médiích, zpracováním výsledků z reklamních kampaní, finanční stránkou.

Konkrétní zadání bude zveřejněno do konce týdne.