Nominace do krajského kola

Koordinátoři z jednotlivých škol mají až do 5. 3. 2017 možnost vybrat nejlepší práce ze školního kola a nominovat 2 studenty z každé kategorie do kola krajského.

Pokud tedy škola soutěží v jedné kategorii, nominuje škola 2 soutěžící. Pokud škola soutěží ve dvou kategoriích (A i B), nominuje koordinátor 4 soutěžící.

K nominaci koordinátorům slouží níže uvedený nominační formulář. Koordinátoři se do něj dostanou po přihlášení se svým soutěžním účtem.

Nominace byla ukončena.