Obecné zadání krajského kola


Tématem letošního ročníku Office Areny 2020 je robotizace. Téma nebylo zvoleno náhodně, připomínáme si totiž 130 let od narození jednoho z našich nejvýznamnějších spisovatelů, novináře a dramatika Karla Čapka, který již téměř před sto lety ve své hře R.U.R poprvé použil slovo „robot“. Drama světové hry se hraje po celém světě dodnes, jak se ale změnil svět kolem nás? Žijeme v období, kdy technologie zásadním způsobem proměňují všechny stránky našeho života. Tyto hluboké změny také bývají nazývány 4. průmyslovou revolucí, která je charakterizována nástupem „kyberneticko-fyzikálních systémů“, které rozvíjejí zcela nové schopnosti lidí a strojů. (Schwab, 2016).

Dramatické změny se dotýkají také škol a oblasti školství jako celku. Velmi patrný je posun k používání informačních technologií – internetu a různých mobilních zařízení, stále častěji se mluví o „počítačovém myšlení“, které je velmi podobné matematickému a vědeckému myšlení. Z toho důvodu se v předmětech informatika stále častěji objevuje pojem algoritmizace a algoritmus, programování jednoduchých programovatelných desek a robotů se stává součástí našich životů.

Na zpracování projektu máte čas od 1.3.2020 do 5.4.2020 hodin. Soubory upravte dle následujících pokynů a odevzdejte je do své složky na úložiště soutěže, které bude dostupné na stránkách soutěže (http://soutezarena.cz/soutez/krajske-kolo/odevzdavani-krajskych-praci/). Čas, který strávíte prací na souborech je na Vás, jste omezeni pouze termínem odevzdání. Maximální velikost souborů, které budete odevzdávat na úložiště soutěže, je omezena na 100 MB.

Soubory odevzdávejte ve formátu jmeno-prijmeni-nazev.koncovkasouboru.

Po odevzdání soubory ohodnotí odborná porota a co nejdříve zveřejní výsledky na webu soutěže, nejpozději však do 5.4.2020. Z každého kraje postupuje jeden soutěžící za každou kategorii do celostátního kola. Na projektu se bude především  hodnotit:

  • využití předepsaných funkcí
  • úroveň zpracování
  • celkový estetický dojem a originalita

Nezapomeňte, že úroveň prací v krajském kole je vysoká, a pokud chcete postoupit do celostátního kola, neváhejte využít vlastní invenci a fantazii. Zadání dále v dokumentu je hrubá kostra, které byste se měli držet, ale neváhejte využít jakékoliv další vhodné funkce či prvky tak, abyste odlišili svoji práci od zbytku a ukázali nám, že skutečně ovládáte sadu Office „na jedničku“.

Za tým Office Arena 2020 Vám přejeme mnoho štěstí při vypracovávání projektu.