Obecné zadání školního kola

Tématem Office Arena 2019 je pro školní rok 2018/2019 reklamní kampaň. Smyslem je podpořit u dětí a studentů kritické myšlení v oblasti reklamy a přimět je v podobě vlastního projektu k zamyšlení nad smyslem reklamního sdělení, metodami, etickými hranicemi, způsobem prezentace reklamy v různých médiích, zpracováním výsledků z reklamních kampaní, finanční stránkou.

Ve školním kole se bude téma objevovat v některých testových otázkách. V krajském kole již ale půjde o vytvoření reklamní kampaně na výrobek či událost. Popis reklamní kampaně bude zapsán v programu Word, produkt bude prezentován v programovém prostředí Power Point a v tabulkovém editoru Excel bude zpracován rozpočet akce a další výpočty. V prostředí OneNote může proběhnout příprava na celou akci, plánování a spolupráce týmu.