Obecné zadání školního kola kategorie A

Název soutěžního projektu: Oslavy 100 let od vzniku republiky

V říjnu příštího roku uplyne přesně 100 let od vzniku samostatného Československa. Jak tuto událost oslaví Vaše město? Co se dělo v osudové dny října 1918? A co se vlastně stalo s posledním českým a slovenským monarchou, Karlem I.?

Ve školním kole letošního ročníku Office Areny budete zpracovávat dokumenty v aplikacích Word, Excel, PowerPoint a OneNote. Na vypracování zadání budete mít 120 minut. Zadání pro každou aplikaci se skládá z několika konkrétních úkolů a jednoho volného, tzv. kreativního úkolu.

V části Microsoft Office Word se může například objevit:

 • práce s písmem a odstavci
 • práce se styly včetně tvorby nových
 • tvorba citací a bibliografie
 • vkládání a práce s obrázky v textu
 • základní znalosti typografických pravidel dle Ústavu pro jazyk český, viz zde

V části Microsoft Office Excel:

 • práce s buňoku a jejím formátem
 • podmíněné formátování
 • použití základních vzorců
 • tvorba grafů
 • formátování tabulky

V části Microsoft Office PowerPoint:

 • práce s textovými poli
 • tvorba a úpravy předloh
 • vkládání a práce s obrázky
 • přechody, animace
 • SmartArt

V části Microsoft Office OneNote:

 • práce s písmem, styly, značkami
 • vkládání souborů, výřezů obrazovky, rovnic, …

Těšíme se na Vás ve školním kole! V mezičase nezapomeňte sledovat náš web či facebook.