Otázky a odpovědi

Je omezen počet snímků v prezentaci?
Počet snímků v prezentaci není omezen, délka prezentace je však omezena na 8 minut.

Není mi stále jasné zadání pro finále, můžete mi je blíže vysvětlit?
Celá soutěž je koncipována jako jeden velký projekt, který řešíte pomocí kancelářských nástrojů Office. Finálové prezentace shrnují celý projekt do jedné výsledné prezentace. Dá se říci, že se vžijete do situace, že situace je reálná a Vy skutečně prezentujete nějaký produkt a snažíte se získat finance k jeho výrobě.
Co vše v prezentaci musí být?
Obecně lze říci, že čím je náročnost zpracování prezentace větší, získáte větší počet bodů. Kladně hodnocené jsou především videa, SmartArty, animace, vlastní vložené VisualBasic skripty, grafy, obrázky, vlastní fotografie, tabulky a další.
Musí mít prezentace časování?
Časování není povinnou součástí prezentace. Pokud však sladíte Váš ústní projev s prezentací tak, že nebude třeba posouvat snímky manuálně, je toto porotou ohodnoceno.

Bude se mě porota na něco ptát?
Porota má právo pokládat soutěžícímu otázky související se samotnou prezentací a se zpracováním zadání.

Musí být v prezentaci uváděny zdroje?
Pokud využíváte jiných zdrojů než vlastních, pamatujte na Autorský zákon a citace!

Co všechno porota hodnotí?
Hodnotí se především:

  • dodržení tématu, představení prezentujícího a školy
  • elektronická a stylistická úroveň
  • kultivovanost jazykového projevu, spisovnost
  • náročnost zpracování prezentace
  • obsahová a formální stránka prezentace
  • dodržování typografických pravidel a bibliografické citace včetně odkazů
  • promyšlená a logická struktura vystoupení
  • využití multimediálních prvků v prezentaci (video)
  • dodržení časového limitu osm minut

Mohu v prezentaci použít vlastní fotografie?
Použití vlastních zdrojů je tou nejlepší cestou k vítězství 🙂 . Ano samozřejmě 🙂 .


Může být součástí prezentace například plakát v PDF formátu, tabulka v docx formátu a podobně?
Toto samozřejmě možné je, ale vzhledem ke zkušenostem z minulých let je jednodušší vkládat takové soubory přímo do prezentace například formou printscreenu.

Mohu si na prezentaci přinést nějaké vlastní pomůcky?
Ano, toto je možné.

Mohu k prezentaci udělat WWW stránku a na prezentaci ji předvést?
Jakákoliv další IT dovednost je ceněná. Přesvědčíte tak porotu, že právě vy jste těmi správnými řešiteli, že projekt máte domyšlený do posledních detailů 🙂 .