Otázky a odpovědi

Je omezen počet snímků v prezentaci?
Počet snímků v prezentaci není omezen, délka prezentace je však omezena na 8 minut.

Není mi stále jasné zadání pro finále, můžete mi je blíže vysvětlit?
Celá soutěž je koncipována jako jeden velký projekt, který řešíte pomocí standartních nástrojů Office365 a Microsoft Office. Kategorie A i B vytváří prezentaci na workshop, který proběhne v rámci akce na podporu programování. Dá se říci, že se vžijete do situace, že situace je reálná a Vy skutečně budete prezentovat Vaše téma na školní události.

Co vše v prezentaci musí být?
Obsah je dán zadáním pro finálové kolo. Výsledná prezentace navazuje na školní a krajské kolo, doplňuje celý projekt a tvoří s ním jeden celek. Co se týká použitých prostředků prezentace je toto zcela na Vás. Obecně však lze říci, že čím je náročnost zpracování prezentace větší, získáte větší počet bodů. Kladně hodnocené jsou především videa, SmartArty, animace, vlastní vložené VisualBasic skripty, grafy, obrázky, vlastní fotografie, tabulky a další.

Musí mít prezentace časování?
Časování není povinnou součástí prezentace.

Bude se mě porota na něco ptát?
Porota má právo pokládat soutěžícímu otázky související se samotnou prezentací a se zpracováním zadání. Jde především o otázky, které souvisí s proveditelností projektu. Lze říci, že hezky napsaný a odprezentovaný projekt, nemusí být v běžném prostředí školy proveditelný. Toto má pak vliv na bodové ohodnocení.

Musí být v prezentaci uváděny zdroje?
Pokud využíváte jiných zdrojů než vlastních, pamatujte na Autorský zákon a citace!

Co všechno porota hodnotí?
Hodnotí se především:

  • dodržení tématu, představení prezentujícího a školy,
  • elektronická a stylistická úroveň,
  • kultivovanost jazykového projevu, spisovnost,
  • náročnost zpracování prezentace,
  • obsahová a formální stránka prezentace,
  • dodržování typografických pravidel a bibliografické citace včetně odkazů,
  • promyšlená a logická struktura vystoupení,
  • využití multimediálních prvků v prezentaci (video)
  • dodržení časového limitu osm minut.

Mohu v prezentaci použít vlastní fotografie?
Použití vlastních zdrojů je tou nejlepší cestou k vítězství 🙂 . Ano samozřejmě 🙂 .