Registrace na finále

Abychom věděli, že se finále zúčastníte, je třeba se registrovat. Registrační formulář je určen školním koordinátorům, jejichž žáci byli vyhlášeni jako postupující – tedy jsou ve výsledcích krajského kola vyznačeni modrým pozadím.
Do formuláře je třeba se hlásit soutěžním účtem (XY@soutezarena.cz)

Odkaz na formulář pro potvrzení účasti na finále