Zadání finále

Finále Office Arena 2019 se uskuteční 26. 4. 2019 v Praze v prostorách Microsoft, s.r.o., Vyskočilova 1561/4a, 140 00, Praha 4 od 9:30.

Název finálového soutěžního projektu: Reklamní kampaň

V celostátním kole dokončíte Váš projekt reklamní kampaně, který jste započali už v krajském kole. Posledním krokem je představit celý projekt skupině investorů, kteří rozhodují, zdali do Vašeho produktu budou investovat. Prezentaci z krajského kola můžete tedy dále vylepšit, doupravit a připravit se na její ústní předvedení.

Finále ověří Vaši schopnost prezentovat Váš soutěžní projekt, reagovat na dotazy poroty a obhájit si Vaše řešení.  Na finále si soutěžící může vzít dvě osoby jako doprovod, předpokládáme účast soutěžícího, školního koordinátora a jedné další osoby. V průběhu finále bude možnost jít na krátkou exkurzi do prostor společnosti Microsoft. Organizátor zajistí v průběhu finále občerstvení.

Pokud jste byli nominování do finále, je potřeba Vaši nominaci potvrdit pomocí registračního formuláře na stránkách soutěže, a to co nejdříve!

Zadání finálového kola

Vaším hlavním úkolem bude připravit si prezentaci v délce maximálně 8 minut, ve které představítefiktivní skupině investorů(porotě soutěže) Váš projekt reklamní kampaně na produkt dle Vaší volby. Prezentaci koncipujte tak, jako by skupina investorů neměla o projektu žádné předešlé informace, tzn. je potřeba vše vysvětlit od začátku. Očekává se, že se v prezentaci objeví následující:

 • stručné představení Vás, Vaší školy a Vašeho města
 • důvod, proč jste si vybrali zrovna daný produkt
 • popis produktu, jeho funkcí a využití
 • představení průběhu reklamní kampaně
 • proč by měli investořisvěřit zrovna vám propagaci produktu
 • přibližný finanční rozpočet projektu
 • prostor na dotazy a připomínky

Kromě prezentace můžete využít i další multimediální prvky:

 • videa
 • grafické návrhy plakátů, letáčků
 • webové stránky
 • online formuláře
 • cloudové služby
 • složitější tabulky s rozpočtem (například s použitím maker)

Tato osnova je samozřejmě pouze přibližná a vzhledem k faktu, že se jedná o celostátní finále, doporučujeme Vám doplnit další prvky tak, abyste vynikli oproti konkurenci kvalitní prezentací a originalitou.

Porota bude hodnotit:

 • technické zpracování prezentace, náročnost její tvorby
 • kultivovanost Vašeho projevu a Vaše vystupování
 • propracovanost a realizovatelnost Vašeho projektu
 • logickou a promyšlenou strukturu vystoupení
 • dodržování typografických a gramatických pravidel a dodržení autorského zákona
 • dodržení časového limitu 8 minut
 • využití dalších prvků v prezentaci (viz předchozí seznam)

Po 8 minutách prezentace bude následovat ještě krátký čas na dotazy poroty, která některé jednoduché dotazy může vznést v anglickém jazyce. Opět byste měli být schopni věcně reagovat. Snažte se projekt pojmout co nejrealističtěji. Můžete se například inspirovat soubory, které jste zpracovávali v krajském kole, jelikož jakékoliv další užitečné dokumenty, které vytvoříte a předvedete, budou jistě porotou oceněny. Dejte si nicméně pozor na limit 8 minut!

Soutěžící kategorie B také v průběhu finále absolvují testování z certifikace MOS (Microsoft Office Specialist). Pokud se Vám podaří test složit, odnesete si tak z finále i cennou mezinárodní certifikaci, dokládající Vaši schopnost pracovat s aplikacemi sady Office. Testy jsou v anglickém jazyce. Veškeré informace o certifikaci MOS lze nalézt na této stránce. Z jaké aplikace (Word, Excel, PowerPoint) bude zkouška probíhat, se dozvíte na finále v Praze. Demoukázku testování můžete nalézt např. na tomto videu. Pro testování je zapotřebí mít vytvořen a aktivován účet Certiport, který si můžete vytvořit na tomto odkazu, bez něj není možné testování provést.

Soutěžní soubory

Vaši prezentaci a jakékoliv další soubory, které vytvoříte, je nutno odeslat na email info@soutezarena.cz do 24. 4. 2019 do 24.00 hodin. Pokud by velikost souborů přesahovala možnosti emailového klienta, je možno soubory nahrát na cloudové úložiště a na email odeslat pouze odkaz.

 • Každý soutěžící si může vzít dvě osoby jako doprovod [1].
 • Svoje prezentace a další soubory si přineste i s sebou na finále do Prahy!
 • Na místě soutěže bude pro soutěžící zajištěno občerstvení.
 • Předpokládaný čas ukončení soutěže je plánován na 16.00 hodin.
 • Každý soutěžící obdrží dárek a pamětní list Office Arena 2019, vítězové získají hodnotné ceny.
 • Pro jednotlivé kategorie bude zajištěna krátká exkurze do prostor MICROSOFT ČR.
 • Po ukončení prezentací jednotlivých kategorií provede porota zhodnocení s jednotlivými finalisty.

V mezičase můžete sledovat náš web či Facebook.

[1] Například školního koordinátora a žáka, který se zúčastnil soutěže v některém z kol soutěže. Pokud s sebou chcete vzít více osob, je třeba se domluvit s organizátory soutěže na info@soutezarena.cz .

Hodně štěstí ve finále Vám přeje tým Office Arena 2019