Zadání krajského kola 2019

Soutěžní kategorie A –základní školy a nižší stupně víceletých gymnázií

Název soutěžního projektu: Reklamní kampaň

Tématem letošního ročníku Office Areny 2019 je reklamní kampaň. V dnešním světě je reklama všude kolem nás a podle moderních studií je dobrý marketing jeden z nejdůležitějších aspektů jakéhokoliv projektu a jeden ze základních kamenů úspěchu.Smyslem je podpořit u žáků a studentů kritické myšlení v oblasti reklamy a přimět je v podobě vlastního projektu k zamyšlení nad smyslem reklamního sdělení, metodami, etickými hranicemi, způsobem prezentace reklamy v různých médiích, nadzpracováním výsledků z reklamních kampaní, finanční stránkou.

Zvolte si tedy produkt, na který budete připravovat svoji reklamní kampaň. Může se jednat o již existující, anebo zcela nový produkt – počítačový software, nábytek, elektroniku, výbavu do domácnosti, hračku apod. Fantazii se meze nekladou, nicméně doporučujeme volbu pořádně promyslet tak, aby se Vám poté dobře pracovalo.

Na základě Vaší volby vypracujte do 31. 3. 2019 do 24.00 hodin soubory dle následujících pokynů a odevzdejte je do své složky na úložiště soutěže, které bude dostupné na stránkách soutěže (http://soutezarena.cz/soutez/krajske-kolo/odevzdavani-krajskych-praci/). Čas, který strávíte prací na souborech, je na Vás, jste omezeni pouze termínem odevzdání. Základ práce musí probíhat v aplikacích Office, dobrovolné části (například grafické soubory, video, …) můžete zpracovávat v libovolných aplikacích. Maximální velikost souborů, které budete odevzdávat na úložiště soutěže, je omezena na 100 MB.

Soubory odevzdávejte ve formátu jmeno-prijmeni-nazev.koncovkasouboru.

Po odevzdání soubory ohodnotí odborná porota a poté zveřejní výsledky na webu soutěže. Z každého kraje postupuje jeden soutěžící za každou kategorii do celostátního kola. Na projektu se bude hodnotit:

 • využití předepsaných funkcí
 • úroveň technického zpracování
 • celkový estetický dojem a originalita
 • promyšlenost a reálnou využitelnost celého projektu

Nezapomeňte, že úroveň prací v krajském kole je vysoká a pokud chcete postoupit do celostátního kola, neváhejte využít vlastní invenci a fantazii. Zadání uvedené v dokumentu je hrubé zadání, kterého byste se měli držet, ale neváhejte využít jakékoliv další funkce či prvky tak, abyste odlišili svoji práci od prací ostatních soutěžících a ukázali porotě, že skutečně ovládáte textové, tabulkové a prezentační programy „na jedničku“.

Za tým Office Arena 2019 Vám přejeme mnoho štěstí při vypracovávání projektu.

Úkol v aplikaci Microsoft Office Word

Ke každému produktu se většinou dodává návod k použití. Vaším úkolem bude přesně takovýto dokument vytvořit. Máte k dispozici maximálně 4 oboustranné listy A4 (tj. 8 stran), na kterých se bude nacházet:

 • úvodní stránka s obrázkem a názvem produktu
 • obsah manuálu
 • stránky s textem, záhlaví se jménem a školou autora
 • stručné seznámení s produktem, parametry produktu, popř. bezpečnostní upozornění
 • popis základních funkcí či návod k sestavení/prvnímu použití
 • často kladené dotazy a odpovědi

Při hodnocení budou bodovány následující použité funkce:

 • text formátovaný pomocí stylů, oddíly
 • využití odrážek a číslování
 • číslování stran, text v záhlaví a zápatí
 • použití automatického obsahu
 • tabulky
 • obrázky a ikony, nákresy, schémata (případně s popisky)
 • SmartArt, WordArt, grafy, ikony
 • text částečně ve sloupcích, odkazy, textová pole, poznámky pod čarou, citace

Textový dokument může dále obsahovat QR kódy, nákresy produktu, odkazy na WWW stránky, grafické návrhy plakátu produktu a podobně.

Pozn.: Text by měl samozřejmě být bez gramatických a typografických chyb.

Úkol v aplikaci Microsoft Office Excel

Žádný projekt se neobejde bez rozpočtu. K dispozici máte 50 000 Kč, které můžete utratit za propagaci. Vytvořte tabulku, která přehledně zobrazí, kolik a za co již bylo utraceno, kolik peněz zbývá a za co se ještě plánuje utrácet.

Hlavní části tabulky

 • V levé části zapište výdaje na propagaci produktu, výčet výdajů bude mít minimálně 10 položek.
 • V dalším sloupci tabulky zapište částky za jednotlivé výdaje v korunách.Do buněk bude možné zadávat pouze kladná čísla.
 • Výdaje bude možné dělit do několika kategorií. V dalším sloupci uveďte u každé položky kategorii výdajů – (např. provozní výdaje, marketing, administrativní výdaje), do buňky bude možné zapsat pouze uvedenou kategorii.
 • Pod tabulku uveďte shrnutí, kolik se skutečně utratilo, jaké byly minimální, maximální a průměrné výdaje.
 • Na vhodném místě zvýrazněte text, který bude automaticky zobrazovat, zda rozpočet byl překročen, anebo ne a kolik ještě zbývá utratit. Podle výsledku bude buňka automaticky podbarvena.
 • Na novém listu sešitu vytvořte graf vhodného typu, zobrazující jednotlivé kategorie výdajů a souhrnné částky.
 • Tabulka bude vhodně upravena a naformátována, využívejte vhodná ohraničení a barevné výplně.
 • Naformátujte tabulku tak, aby se při tisku vešla na jednu stranu formátu A4.

Při hodnocení budou bodovány následující použité funkce:

 • zalamování, sloučení buněk, zarovnání, výplně, ohraničení
 • formáty buněk, vlastní formátování
 • podmíněné formátování
 • grafy
 • vzorce
 • odkazy
 • kontrola dat

Tabulková část může dále obsahovat: obrázek, složitější výpočty a funkce, minigrafy a podobně.

Úkol v aplikaci Microsoft Office PowerPoint

Marketing samozřejmě stojí spoustu peněz, které potřebujete ještě před tím, než začnete samotný produkt prodávat. Vytvořte proto prezentaci o maximálně 15 snímcích, kterou byste ukázali investorům tak, abyste je přesvědčili o investici do vašeho produktu.

Prezentace v aplikaci PowerPoint by se měla skládat z následujících částí:

 • Úvodní snímek s Vaším jménem a školou a obrázkem produktu.
 • Na dalších snímcích představte produkt, který budete prodávat, jeho vlastnosti a parametry. Prezentovat tedy budete základní myšlenky, které jste zpracovávali v textové části, a čísla a tabulky, které jste zpracovávali v tabulkové části.
 • Na konci prezentace ponechte prostor na dotazy, poděkování a zdroje.

Při hodnocení budou bodovány následující použité funkce:

 • vhodně rozvržené snímky, každý snímek zobrazuje jednu myšlenku
 • použití různých šablon a motivů
 • záhlaví a zápatí snímku
 • vhodně zvolené přechody snímků
 • vhodně zvolené animace
 • obrazce a textová pole
 • odkazy
 • tabulky, grafy, obrázky, náhledy snímků
 • WordArt a SmartArt
 • zdroje

Prezentační část může dále obsahovat: videa, 3D obrázky, zvuky, vlastní komentáře, odkazy a podobně.

Další soubory

Ke své práci můžete přiložit další soubory dle Vašeho uvážení, jste pouze omezeni celkovou velikostí souborů a to 100 MB. Může se jednat například o poznámkový sešit OneNote, návrh plakátu produktu, návrh loga, vlastní video s prezentací produktu, databázi, WWW stránku a podobně.

Při hodnocení bude tato část hodnocena „plusovými“ body s menší váhou.

Zadání v PDF ke stažení


Soutěžní kategorie B – střední školy a příslušné ročníky víceletých gymnázií

Název soutěžního projektu: Reklamní kampaň

Tématem letošního ročníku Office Areny 2019 je reklamní kampaň. V dnešním světě je reklama všude kolem nás a podle moderních studií je dobrý marketing jeden z nejdůležitějších aspektů jakéhokoliv projektu a jeden ze základních kamenů úspěchu.Smyslem je podpořit u žáků a studentů kritické myšlení v oblasti reklamy a přimět je v podobě vlastního projektu k zamyšlení nad smyslem reklamního sdělení, metodami, etickými hranicemi, způsobem prezentace reklamy v různých médiích, nad zpracováním výsledků z reklamních kampaní, finanční stránkou.

Zvolte si tedy produkt, na který budete připravovat svoji reklamní kampaň. Může se jednat o již existující, anebo zcela nový produkt – počítačový software, nábytek, elektroniku, výbavu do domácnosti, hračku apod. Fantazii se meze nekladou, nicméně doporučujeme volbu pořádně promyslet tak, aby se Vám poté dobře pracovalo.

Na základě Vaší volby vypracujte do 31. 3. 2019 do 24.00 hodin soubory dle následujících pokynů a odevzdejte je do své složky na úložiště soutěže, které bude dostupné na stránkách soutěže (http://soutezarena.cz/soutez/krajske-kolo/odevzdavani-krajskych-praci/). Čas, který strávíte prací na souborech, je na Vás, jste omezeni pouze termínem odevzdání. Základ práce musí probíhat v aplikacích Office, dobrovolné části (například grafické soubory, video, …) můžete zpracovávat v libovolných aplikacích. Maximální velikost souborů, které budete odevzdávat na úložiště soutěže, je omezena na 100 MB.

Soubory odevzdávejte ve formátu jmeno-prijmeni-nazev.koncovkasouboru.

Po odevzdání soubory ohodnotí odborná porota a poté zveřejní výsledky na webu soutěže. Z každého kraje postupuje jeden soutěžící za každou kategorii do celostátního kola. Na projektu se bude hodnotit:

 • využití předepsaných funkcí
 • úroveň technického zpracování
 • celkový estetický dojem a originalita
 • promyšlenost a reálnou využitelnost celého projektu

Nezapomeňte, že úroveň prací v krajském kole je vysoká a pokud chcete postoupit do celostátního kola, neváhejte využít vlastní invenci a fantazii. Zadání uvedené v dokumentu je hrubé zadání, kterého byste se měli držet, ale neváhejte využít jakékoliv další funkce či prvky tak, abyste odlišili svoji práci od prací ostatních soutěžících a ukázali porotě, že skutečně ovládáte textové, tabulkové a prezentační programy „na jedničku“.

Za tým Office Arena 2019 Vám přejeme mnoho štěstí při vypracovávání projektu.

Úkol v aplikaci Microsoft Office Word

Ke každému produktu se většinou dodává návod k použití. Vaším úkolem bude přesně takovýto dokument vytvořit. Máte k dispozici maximálně 4 oboustranné listy A4 (tj. 8 stran), na kterých se bude nacházet:

 • úvodní stránka s obrázkem a názvem produktu
 • obsah manuálu
 • stránky s textem, záhlaví se jménem a školou autora
 • stručné seznámení s produktem, parametry produktu, popř. bezpečnostní upozornění
 • popis základních funkcí či návod k sestavení/prvnímu použití
 • často kladené dotazy a odpovědi

Při hodnocení budou bodovány následující použité funkce:

 • text formátovaný pomocí stylů, oddíly
 • využití odrážek a číslování
 • číslování stran, text v záhlaví a zápatí
 • použití automatického obsahu
 • tabulky
 • obrázky a ikony, nákresy, schémata (případně s popisky)
 • SmartArt, WordArt, grafy, ikony
 • text částečně ve sloupcích, odkazy, textová pole, poznámky pod čarou, citace

Textový dokument může dále obsahovat QR kódy, nákresy produktu, odkazy na WWW stránky, grafické návrhy plakátu produktu a podobně.

Pozn.: Text by měl samozřejmě být bez gramatických a typografických chyb.

Úkol v aplikaci Microsoft Office Excel

Úkol č. 1

Žádný projekt se neobejde bez rozpočtu. K dispozici máte 50 000 Kč, které můžete utratit za propagaci. Vytvořte tabulku, která přehledně zobrazí, kolik a za co již bylo utraceno, kolik peněz zbývá a za co se ještě plánuje utrácet.

Hlavní části tabulky

 • V levé části zapište výdaje na propagaci produktu, výčet výdajů bude mít minimálně 10 položek.
 • V dalším sloupci tabulky zapište částky za jednotlivé výdaje v korunách.Do buněk bude možné zadávat pouze kladná čísla.
 • Výdaje bude možné dělit do několika kategorií. V dalším sloupci uveďte u každé položky kategorii výdajů – (např. provozní výdaje, marketing, administrativní výdaje), do buňky bude možné zapsat pouze uvedenou kategorii.
 • Pod tabulku uveďte shrnutí, kolik se skutečně utratilo, jaké byly minimální, maximální a průměrné výdaje.
 • Na vhodném místě zvýrazněte text, který bude automaticky zobrazovat, zda rozpočet byl překročen, anebo ne a kolik ještě zbývá utratit. Podle výsledku bude buňka automaticky podbarvena.
 • Na novém listu sešitu vytvořte graf vhodného typu, zobrazující jednotlivé kategorie výdajů a souhrnné částky.
 • Tabulka bude vhodně upravena a naformátována, využívejte vhodná ohraničení a barevné výplně.
 • Naformátujte tabulku tak, aby se při tisku vešla na jednu stranu formátu A4.

Úkol č. 2

Než spustíte samotnou marketingovou kampaň, nechali jste si udělat průzkum trhu. Udělejte tabulku, která bude zobrazovat výsledky dotazníkového šetření mezi padesáti respondenty.

Hlavní části tabulky

 • pořadové číslo respondenta
 • přezdívka respondenta
 • kraj zákazníka
 • město zákazníka
 • několik smyšlených kategorií, ve kterých zákazník produkt hodnotil (např. jak moc je pravděpodobné, že si produkt koupí na škále od 1 od 10, zda se zákazník zrovna poohlíží po produktu tohoto typu, kolik maximálně peněz by byl ochoten utratit, zda preferuje kamenné obchody či e-shopy, …)

V tabulce zajistěte:

 • automatickou výplň buňky podle krajů
 • automatickou výplň buňky podle hodnocení
 • zadávání hodnocení zákazníka ze seznamu (nelze zadat libovolnou hodnotu)

Pod tabulkou zjistěte:

 • zastoupení respondentů v jednotlivých krajích
 • hodnocení v jednotlivých kategoriích (nejhorší, nejlepší, průměrné, medián)
 • tabulku seřaďte podle krajů od A do Z, sekundárně podle měst od A do Z a terciálně podle pořadového čísla respondenta

Na další list zpracujte graf vhodného typu, který bude zobrazovat průměrnou pravděpodobnost koupě produktu v jednotlivých krajích.

Při hodnocení budou bodovány následující použité funkce:

 • zalamování, sloučení buněk, zarovnání, výplně, ohraničení
 • formáty buněk, vlastní formátování
 • podmíněné formátování
 • grafy, minigrafy, časové osy
 • vzorce a vzorce funkcí
 • odkazy
 • různé rozložení stránky
 • kontrola vkládaných dat

Tabulková část může dále obsahovat: makra, složitější výpočty a funkce, hromadnou korespondenci a podobně.

Tip:

 • Tabulky vyplňte daty dle Vašeho uvážení – částky by měly alespoň rámcově odpovídat realitě.

Úkol v aplikaci Microsoft Office PowerPoint

Marketing samozřejmě stojí spoustu peněz, které potřebujete ještě před tím, než začnete samotný produkt prodávat. Vytvořte proto prezentaci o maximálně 15 snímcích, kterou byste ukázali investorům tak, abyste je přesvědčili o investici do vašeho produktu.

Prezentace v aplikaci PowerPoint by se měla skládat z následujících částí:

 • Úvodní snímek s Vaším jménem a školou a obrázkem produktu.
 • Na dalších snímcích představte produkt, který budete prodávat, jeho vlastnosti a parametry. Prezentovat tedy budete základní myšlenky, které jste zpracovávali v textové části, a čísla a tabulky, které jste zpracovávali v tabulkové části.
 • Na konci prezentace ponechte prostor na dotazy, poděkování a zdroje.

Při hodnocení budou bodovány následující použité funkce:

 • vhodně rozvržené snímky, každý snímek zobrazuje jednu myšlenku
 • použití různých šablon a motivů
 • záhlaví a zápatí snímku
 • vhodně zvolené přechody snímků
 • vhodně zvolené animace
 • obrazce a textová pole
 • odkazy
 • tabulky, grafy, obrázky, náhledy snímků
 • WordArt a SmartArt
 • zdroje

Prezentační část může dále obsahovat: videa, 3D obrázky, zvuky, vlastní komentáře, odkazy a podobně.

Další soubory

Ke své práci můžete přiložit další soubory dle Vašeho uvážení, jste pouze omezeni celkovou velikostí souborů a to 100 MB. Může se jednat například o poznámkový sešit OneNote, návrh plakátu produktu, návrh loga, vlastní video s prezentací produktu, databázi, WWW stránku a podobně.

Při hodnocení bude tato část hodnocena „plusovými“ body s menší váhou.

Zadání v PDF ke stažení