Zadání krajského kola kategorie B

Soutěžní kategorie B – střední školy a vyšší stupně víceletých gymnázií

Název soutěžního projektu: Návrh naučné stezky

Tématem letošního ročníku soutěže Office Arena 2023 je návrh naučné stezky ve Vašem městě či okolí.

Základní informace

Může jít o stezku městem, přírodou či o kombinaci. Stezka bude mít maximálně 10 zastavení. Může být tematicky zaměřená, Vaší kreativitě se meze nekladou, záleží na Vás, co zajímavého z vašeho okolí byste rádi představili. Neváhejte se zeptat svých vrstevníků, rodiny, přátel, například formou Microsoft Forms, výsledky takové ankety pak integrujete do projektu. Cílem projektu není pouze poukázat na zajímavosti regionu, nýbrž také prokázat schopnost plánovat, využívat moderní technologie a umět zaujmout. Dejte prostor své kreativitě, novým možnostem a inovativnímu řešení. Přemýšlejte tak, aby Vámi navržená naučná stezka byla originální, poučná a zábavná. Samozřejmě se můžete inspirovat existujícími stezkami a tím, jak jsou vytvořené. Vítáme ale i zcela originální nápady.

Na zpracování projektu máte čas do 31. 3. 2023 do 23:59 hodin. Soubory upravte dle následujících pokynů a odevzdejte je do své složky na úložiště soutěže, které je dostupné na stránkách soutěže (http://soutezarena.cz/soutez/krajske-kolo/odevzdavani-krajskych-praci/). Čas, který strávíte prací na souborech, je na Vás, jste omezeni pouze termínem odevzdání. Maximální velikost souborů, které budete odevzdávat na úložiště soutěže, je omezena na 200 MB.

Po odevzdání soubory ohodnotí odborná porota a co nejdříve zveřejní výsledky na webu soutěže. Z každého kraje postupuje jeden soutěžící za každou kategorii do celostátního kola, které se uskuteční na začátku května v budově Microsoft v Praze. Na projektu se bude především hodnotit:

 • dodržení zadání
 • využití předepsaných funkcí
 • originalita a proveditelnost projektu
 • úroveň zpracování
 • celkový estetický dojem a originalita

Nezapomeňte, že úroveň prací v krajském kole je vysoká a pokud chcete postoupit do celostátního kola, je třeba využít vlastní invenci a fantazii. Zadání dále v dokumentu je hrubá kostra, které byste se měli držet, ale neváhejte využít jakékoliv další vhodné funkce či prvky tak, abyste odlišili svoji práci od ostatních a ukázali nám, že skutečně ovládáte sadu Office „na jedničku“.

Za tým Office Arena 2023 Vám přejeme mnoho štěstí při vypracovávání projektu.

Úkol v aplikaci Microsoft Office Word

Vaším úkolem je vypracovat krátký text, který bude popisovat Vámi navrženou naučnou stezku. V textu by se měl objevit popis toho, co zajímavého je na stezce k vidění, jak je dlouhá, pro koho je vhodná (pro děti, vozíčkáře, pěší turistiku, na kole atd.). Obsah je z velké části na Vás, ukažte nám Vaše nápady. Doporučený rozsah dokumentu je 7 – 10 stránek.

Text bude mít následující strukturu:

 • úvodní stránka s názvem Vaší stezky, Vaším jménem, školou a soutěžní kategorií
 • automaticky generovaný obsah
 • krátký úvodní text o naučné stezce
 • mapa stezky ve vhodném měřítku s vyznačenými zastaveními
 • popisy jednotlivých zastavení
 • rady/pokyny pro všechny, kdo si stezku chtějí projít
 • jednoduchá tabulka s rozpočtem
 • jednoduchý graf s hlavními položkami rozpočtu
 • závěrečné shrnutí

V textu očekáváme:

 • dodržení všech zásad správného formátování
 • vhodné členění textu do odstavců, vhodné zarovnání odstavců a odsazení
 • záhlaví a zápatí
 • jednotný vzhled s využitím stylů
 • obrázky s titulky
 • číslování stránek

Dokument dále může obsahovat například:

 • Vámi pořízené fotografie míst zastavení
 • hypertextové odkazy související s přírodovědnými či kulturními zajímavostmi v okolí naučné stezky
 • výukový materiál a případné aktivity na stezce (například hádanku, kterou děti cestou po naučné stezce plní)
 • grafický návrh informačních tabulí s jejich popisem
 • grafický návrh odpočívadel
 • přibližné souřadnice výchozího místa
 • výškový profil cesty zobrazený pomocí grafu
 • orientační informační tabulku spálených kcal podle váhy, pohlaví a rychlosti chůze
 • QR kódy s rozšiřujícími informacemi

Neváhejte dokument jakkoliv dále upravit či vylepšit dle Vašeho uvážení – pamatujte, že se jedná o krajské kolo soutěže, prosté dodržení zadání pravděpodobně nebude stačit k postupu do celostátního kola.

Soubor uložte pod Vaším jménem a odevzdejte na úložiště soutěže.

Úkol v aplikaci Microsoft Office Excel

Vámi navržená stezka je nejen poučná, ale také přínosná pro zdraví všech jejích návštěvníků. Vaším úkolem v aplikaci Excel je v rámci několika úloh spočítat různá relevantní zdravotní data. Pracovat budete v předpřipraveném souboru vypocty.xlsx.

 1. Na listu “Nadmořská výška” do jednoduché tabulky zapište orientační nadmořskou výšku všech zastavení na stezce. Využijte funkce k výpočtu minimální nadmořské výšky, maximální nadmořské výšky, rozdílu mezi nimi. Dále funkcí vypočítejte průměrnou nadmořskou výšku a porovnejte se střední nadmořskou výškou České republiky (uvedená v buňce D6) a střední nadmořskou výškou Evropy (uvedená v buňce D7). Porovnání stačí formou podmínky, vypište, zda je vyšší, či nižší. Z nadmořských výšek zastavení na stezce dále vytvořte jednoduchý graf, který bude zobrazovat výškový profil stezky.
 2. Na listu “Bazální metabolismus” jsou uvedené vzorce pro výpočet bazálního metabolismu (BMR) žen a mužů, tedy počtu kalorií, které lidské tělo potřebuje pro udržení základních funkcí. Vypočítejte BMR na základě uživatelem zadané hmotnosti, výšky, věku a pohlaví.
 3. List “Kalorie” slouží k výpočtu kalorií, které návštěvník na stezce spálí. Je třeba zadat délku stezky a čas, za který byla překonána. Z těchto údajů vzorcem vypočítejte rychlost. Dále využijete hodnotu BMR spočítanou v předchozím kroku a MET (metabolický ekvivalent práce). Hodnoty MET jsou zadané v samostatném listu téhož názvu, stačí si podle rychlosti vyhledat správné číslo (samozřejmě očekáváme vyhledání příslušnou funkcí).
 4. Na listu “BMI a rychlost chůze” vytvořte nejdříve kalkulačku pro výpočet BMI na základě výšky a váhy člověka. Jak toto číslo vypočítat najdete snadno na internetu. Nezapomeňte přiložit hypertextový odkaz na zdroj, odkud jste vzorec pro výpočet vzali. Dále využijte dvě, na listu již definované tabulky, ve kterých dle BMI vyhledejte rychlost chůze. Tuto rychlost, uvedenou v m/s, přepočítejte na km/h.
 5. Na listu “Počet kroků” spočítáte, kolik kroků návštěvník stezky udělal, než stezku celou prošel. Průměrná délka kroku je cca 42 % výšky člověka. Doplňte do tabulky vhodné vzorce tak, aby se automaticky počítala délka kroku člověka a počet kroků, které člověk ušel při projití Vaší stezkou. Dále si uživatel vybere denní cíl. Zajistěte, aby se v závislosti na této hodnotě počítalo, kolik % z denního cíle návštěvník na stezce splnil. Na závěr vypište větu shrnující Vaše zjištění, tedy například: Na stezce ujdeš 4560 kroků, to odpovídá 45 % tvého denního cíle.

Samozřejmě neváhejte využít jakoukoliv z mnoha funkcionalit aplikace Excel. V jednotlivých listech jsou vložené jednoduché ukázky toho, jak by měly vypracované úkoly vypadat. Od soutěžících se ovšem očekává práce na vyšší úrovni, lepší formátování, příslušné jednotky veličin a uhlazenější zpracování.

Soubor uložte pod Vaším jménem a odevzdejte na úložiště soutěže.

Úkol v aplikaci Microsoft Office PowerPoint

Vaším úkolem je připravit krátkou a výstižnou prezentaci, ve které představíte projekt naučné stezky. Prezentace by neměla být delší než 10 snímků.

Struktura prezentace by měla být následující:

 1. úvodní snímek, který zaujme (obsahuje název Vaší stezky, Vaše jméno, školu a kategorii)
 2. popis jednotlivých zastavení
 3. mapa zobrazující, kudy naučná stezka vede
 4. návrh informačních panelů či jiných prvků, jež se na stezce nacházejí
 5. cokoliv zajímavého z Vašeho návrhu, čím se chcete pochlubit
 6. závěrečný snímek

V prezentaci očekáváme:

 • dodržení všech zásad správného formátování snímků prezentace
 • vhodné členění snímků a vhodný motiv prezentace
 • záhlaví a zápatí
 • jednotný vzhled
 • využití animací
 • přechody snímků
 • fotografie
 • číslování stránek

Prezentace může dále obsahovat například:

 • fotografie míst
 • animace představující postup po naučné stezce
 • ukázku Vámi navrženého informačního panelu
 • QR kódy
 • GPS souřadnice
 • jednoduchou tabulka s rozpočtem
 • jednoduchý graf
 • další obsah, který jste již vytvořili pro Váš popis stezky v aplikaci Word

Samozřejmě neváhejte využít jakoukoliv z mnoha funkcionalit aplikace PowerPoint.

Soubor uložte pod Vaším jménem a odevzdejte na úložiště soutěže.

Další soubory

Ke své práci můžete přiložit další soubory dle Vašeho uvážení, jste pouze omezeni celkovou velikostí souborů, a to 200 MB. Může se jednat například o poznámkový sešit OneNote, vlastní video, databázi, WWW stránku, vlastní počítačový program a podobně.

Při hodnocení bude tato část hodnocena „plusovými“ body s menší váhou.