Zadání krajského kola kategorie B

Soutěžní kategorie B – střední školy a vyšší stupně víceletých gymnázií

Název soutěžního projektu: Badatelský víkend

Tématem letošního ročníku soutěže Office Arena 2021 je příprava badatelského víkendu. Vaše třída či ročník by se na konci školního roku měla vydat na třídenní výlet do nějaké zajímavé oblasti České republiky a Vy jste byli ředitelem školy pověřeni přípravou této akce. Máte tedy za úkol celou akci vymyslet a připravit k ní jednoduchého průvodce v aplikaci Word, rozpočet v aplikaci Excel a krátkou prezentaci v aplikaci PowerPoint. V rámci projektu neuvažujte omezení spojená s koronavirem (např. uzavření ubytovacích zařízení či památek).

Na zpracování projektu máte čas do středy 31. 3. 2021 do 23.59 hodin. Soubory upravte dle následujících pokynů a odevzdejte je do své složky na úložiště soutěže, které je dostupné na stránkách soutěže (http://soutezarena.cz/soutez/krajske-kolo/odevzdavani-krajskych-praci/). Čas, který strávíte prací na souborech je na Vás, jste omezeni pouze termínem odevzdání. Maximální velikost souborů, které budete odevzdávat na úložiště soutěže, je omezena na 200 MB.

Soubory odevzdávejte do Vašeho úložiště ve formátu jmeno-prijmeni-nazev.koncovkasouboru.

Po odevzdání soubory ohodnotí odborná porota a co nejdříve zveřejní výsledky na webu soutěže. Z každého kraje postupuje jeden soutěžící za každou kategorii do celostátního kola. Na projektu se bude především hodnotit:

 • dodržení zadání
 • využití předepsaných funkcí
 • úroveň zpracování
 • celkový estetický dojem a originalita

Nezapomeňte, že úroveň prací v krajském kole je vysoká a pokud chcete postoupit do celostátního kola, neváhejte využít vlastní invenci a fantazii. Zadání dále v dokumentu je hrubá kostra, které byste se měli držet, ale neváhejte využít jakékoliv další vhodné funkce či prvky tak, abyste odlišili svoji práci od ostatních a ukázali nám, že skutečně ovládáte sadu Office „na jedničku“.

Za tým Office Arena 2021 Vám přejeme mnoho štěstí při vypracovávání projektu.

Úkol v aplikaci Microsoft Office Word

Vaším úkolem je zpracovat jednoduchého průvodce, který budou účastníci dostávat s předstihem před samotnou akcí. Průvodce by měl shrnout základní body programu, informovat účastníky o místě a termínu srazu, o konci akce a také by měl vyjmenovat věci, které by si účastníci určitě měli vzít s sebou. Součástí průvodce bude také návratka pro závaznou přihlášku. Dále je také možné v dokumentu uvést např. údaje k platbě či kontakty na koordinátory akce.

Udělejte dobrou rozvahu, kam byste s třídou chtěli jet, a vyberte ubytování a zajímavá místa v okolí, která by se dala navštívit (Vaše třída bude mít k dispozici vlastní autobus). Nemusíte vymýšlet přesný program na minutu, stačí hrubá představa. Případné údaje k platbě či kontakty na koordinátory si vymýšlejte, neuvádějte do dokumentu žádné osobní údaje!

Návrh samotného průvodce je na Vás, měli byste ale dodržet:

 • Velikost stránky A5 na výšku, počet stran 8 (tj. leták bude distribuován jako dva listy A4, přehnuté napůl a vložené do sebe).
 • Na první (úvodní) straně bude uvedený název a termín akce a Vaše škola.
 • Všechny strany budou očíslované.
 • Všechny strany s výjimkou první budou mít v záhlaví uveden název akce a školu.
 • Text bude obsahovat víceúrovňový seznam (např. v rámci seznamu věcí s sebou).
 • Do textu vložte alespoň dva obrázky, vhodně je zarovnejte, nezapomeňte dodržet licenční podmínky jejich použití a vložte k nim titulky.
 • Do textu vložte mapku s trasou a vyznačenými místy, která plánujete navštívit.
 • Do textu vložte alespoň jednu poznámku pod čarou.
 • Do textu vložte alespoň jeden hypertextový odkaz na vybrané místo, které plánujete navštívit. Hypertextový odkaz samozřejmě nebude fungovat v tištěné verzi, použijte proto QR kód nebo nějaký zkracovač URL adres.
 • Celý text vhodně naformátujte s použitím vlastních stylů.
 • Celý dokument (včetně úvodní strany) by měl mít jednotný grafický vzhled a měl by působit lákavě a přehledně.
 • Celý dokument by měl být typograficky a gramaticky správně.
 • Neváhejte dokument jakkoliv dále upravit či vylepšit dle Vašeho uvážení – pamatujte, že se jedná o krajské kolo soutěže, prosté dodržení zadání pravděpodobně nebude stačit k postupu do celostátního kola!

Úkol v aplikaci Microsoft Office Excel

Vaším úkolem bude v aplikaci Excel zpracovat rozpočet celé akce. Vzorovou neupravenou tabulku rozpocet.xlsx máte k dispozici. Vaším úkolem bude vytvořit skutečnou tabulku s rozpočtem podle následujících instrukcí, doplnit správné vzorce a případně dále vylepšit a naformátovat dle Vašeho uvážení.

Pozn.: Výdaje v tabulce se skutečným rozpočtem by měly korespondovat s rozpočtem Vašeho badatelského víkendu, který budete popisovat v textové části v aplikaci Word.

Na listu List výdaje:

 • Pojmenujte tento list jako Výdaje a nastavte vhodnou barvu záložky listu.
 • Vytvořte tabulku se skutečnými výdaji, inspirujte se vzorem na listu vzor.
 • Doplňte funkci do sloupce cena celkem – měl by se vzít údaj ze sloupce cena bez DPH a je-li ve sloupci DPH napsáno ANO, přičíst k ní 21 % daň. Pokud je ve sloupci fixní cena napsáno NE, pak je nutné ještě tuto cenu vynásobit počtem účastníků z druhého listu.
  Příklad: Pokud výdaj lístky na lanovku, který bez DPH stojí 60 Kč, je nutné přepočítat na cenu s DPH (což vyjde 72,6 Kč) a pak ještě vynásobit počtem účastníků (tedy např. při 30 účastnících vyjde celková cena 2178 Kč). Výdaj rezerva ale není nutné ničím násobit, jelikož se z něj neplatí daň a nezávisí na počtu účastníků.
 • Vložte vlastní cenu za pronájem autobusu, stanovte si základní cenu, při více jak 30 účastnících je ale cena o 15% vyšší, při více jak 40 účastnících je pak cena vyšší o 30 % (pro více účastníků je samozřejmě potřeba větší autobus).
 • Pod tabulkou sečtěte jednotlivé kategorie výdajů (tedy např. kolik bude celkově stát doprava, ubytování atd.) a celkové výdaje celé akce.
 • Vložte graf vhodného typu, který zobrazí podíl jednotlivých kategorií rozpočtu.
 • Vhodně tabulku zformátujte, včetně velikosti textu, ohraničení, řezu písma, barvy výplně, sloučených buněk a využijte správný formát buňky pro buňky obsahující např. částky v Kč.

Na listu List2:

 • Pojmenujte tento list jako Shrnutí a nastavte vhodnou barvu záložky listu.
 • Do buňky B1 se bude automaticky přejímat součet všech výdajů z prvního listu.
 • Do buňky B2 se zadá počet účastníků. Tabulka nedovolí zadání jiné hodnoty než čísla.
 • Do buňky B3 se zadá účastnický poplatek.
 • Do buňky B4 se zadá počet účastníků, kteří účastnický poplatek neplatí (např. pedagogický dozor). Tabulka nedovolí zápis čísla většího, než je počet účastníků.
 • Do buňky B5 se vypočítají celkové příjmy a do B6 pak rozdíl příjmů a výdajů (pokud bude rozdíl záporný, bude pozadí buňky červené).
 • Tabulku opět zformátujte stejně jako v předchozím odstavci.

Celou tabulku poté upravte tak, aby se při tisku vešla na dvě stránky A4, přidejte do záhlaví název akce a školu a sešit vytiskněte do PDF. PDF soubory nahrajte spolu se zdrojovými soubory xlsx do složky s řešením.

Úkol v aplikaci Microsoft Office PowerPoint

Vaším úkolem je připravit krátkou (2–3 minuty) prezentaci, ve které představíte celý víkend rodičům na rodičovské schůzce.

Struktura prezentace by měla být následující:

 • Úvodní snímek s názvem projektu, datem konání a jménem Vaší školy.
 • Dva až čtyři snímky, informující o jednotlivých bodech programu.
 • Jeden snímek se shrnutím rozpočtu.
 • Jeden či dva volitelné snímky.
 • Snímek s uvedenými zdroji obrázků.
 • Závěrečný snímek se jménem koordinátora.

Prezentace by tedy měla obsahovat:

 • Zápatí a záhlaví snímku.
 • Motiv, ideálně vlastní.
 • Vlastní rozložení snímku.
 • Vícero obrázků (nezapomeňte na autorské právo).
 • Vhodně zvolené animace a přechody.
 • Alespoň jednu tabulku.
 • Hypertextový odkaz.

Samozřejmě neváhejte využít jakoukoliv další z mnoha funkcionalit aplikace PowerPoint.

Další soubory

Ke své práci můžete přiložit další soubory dle Vašeho uvážení, jste pouze omezeni celkovou velikostí souborů, a to 200 MB. Může se jednat například o poznámkový sešit OneNote, vlastní video, databázi, WWW stránku, vlastní počítačový program a podobně.

Při hodnocení bude tato část hodnocena „plusovými“ body s menší váhou.


Ke stažení:

soubor rozpocet.xlsx