Úvod

Soutěž Office Arena dává žákům a studentům možnost otestovat své dovednosti v práci s aplikacemi Office a získat zpětnou vazbu pro další zlepšení. Cílem soutěže je motivovat žáky základních a studenty středních škol všech krajů České republiky k práci s moderními informačními technologiemi a pomoci jim tak zajistit lepší pozici nejen ve škole, ale i při vstupu na pracovní trh.
Neméně důležité je dlouhodobé porovnání úrovně žáků a studentů v oblasti komunikačních dovedností a používání informačních technologií.

Generálním partnerem soutěže je společnost Microsoft s.r.o.. Soutěž je realizována ve spolupráci se Vzdělávacími centry Microsoft Partneři ve vzdělávání Česká republika a agenturou Royal Emma.

Soutěž je organizována pro Českou republiku. Školní kola budou probíhat na přihlášené škole, která bude registrovaná garantem soutěže, krajská kola budou probíhat ve Vzdělávacích centrech Microsoft s.r.o.. Výherci krajských kol se utkají na celostátním finále v Praze.

Časový harmonogram soutěže

Termín konání Vyhlášení výsledků
Registrace do soutěže 1. 1. 2016 – 29. 2. 2016 garantem soutěže na školách
Školní kolo 11. 1. – 6. 3. 2016
(nominace do 11. 3. 2016)
nejpozději do 31. 3. 2016
Krajské kolo 11. 4. – 15. 4. 2016 30. 4. 2016
Celostátní kolo 16. 5. 2016 16. 5. 2016

 

Pro koho je soutěž určena?

polygon
Soutěže se mohou zúčastnit žáci 2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií a studenti středních škol. Soutěž je dobrovolná a určená jednotlivcům. Účastníci budou dokazovat nejen svou technickou zdatnost práce s aplikacemi Microsoft Office ale i prezentační a komunikační dovednosti obhajobou své soutěžní práce. Rozdělením na dvě kategorie je současně přizpůsobena náročnost úkolů soutěže.

Kategorie A

  • určena žákům 2. stupně základních škol
  • určena žákům odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Kategorie B

  • určena žákům středních škol
  • určena žákům odpovídajících ročníků víceletých gymnázií