Archiv – 2012

ZADÁNÍ

Kategorie A – Informační technologie včera, dnes a zítra

Cílem projektu je shromáždit informace o historii výpočetní techniky, stručně pojednat o konkrétní kategorii strojů a zařízení IT, vytvořit přehlednou tabulku zařízení a prezentovat svoji úvahu na dané téma.

Kategorie B – Digitální svět kolem nás

Cílem projektu je stručně pojednat a vyhledat informace o následujících oblastech použití ICT:

 1. Zpracování textu
 2. Operace s daty v tabulkách
 3. Databázové aplikace
 4. Statistické zpracování dat
 5. Grafika a grafické systémy
 6. Vědecko-technické výpočty
 7. Komunikace s počítačem
 8. Měření, regulace, řízení procesů
 9. Audiovize
 10. Zábava
 11. Další

Text , tabulka i prezentace bude o tom, v které oblasti lidské činnosti se IT prostředek používá, jakou funkcí plní, jaký hardware a software se používá, pozitiva a negativa.