Archiv – 2017

V roce 2017 bylo tématem pro kategorii A uspořádání návštěvy známé osobnosti, kategorie B vymýšlela školní televizi. Projekt provázel účastníky celou soutěží až do celostátního kola.

ZADÁNÍ

Kategorie A – Návštěva známé osobnosti

Vedení školy požádalo Tvoji třídu, zda by společně s třídním učitelem (třídní učitelkou) nezorganizovala jednodenní setkání se všeobecně známou osobností, kterou máte rádi. Může se jednat o osobnost z oblasti kultury, politiky, zábavy nebo sportu. Škola má již bohaté zkušenosti například s pořádáním vánočních besídek, slavnostním vyřazováním žáků devátého ročníku atd. V zadaném úkolu však bude hlavní tíha organizace spočívat na Tobě. Většinou je návštěva významné osobnosti vhodnou příležitostí k vedení diskuse se žáky, k reprezentaci školy, pořádání společného workshopu, slavnostního oběda a závěrečného posezení s občerstvením. Setkání bude pořádat skupina dvaceti vybraných žáků ze třídy. Letos jsi byl/a pověřen/a organizací této významné akce. Na realizaci celého projektu máš 50 000 Kč z příspěvku Spolku rodičů a přátel školy.

Kategorie B – Školní televize

Vaše škola chce integrovat audiovizuální tvorbu ve školním prostředí a mediálně se prezentovat na veřejnosti. Za tímto účelem škola získala grant na projekt „Školní televize“. Vedení školy Tě pověřilo organizací, jmenovalo Tě hlavním koordinátorem projektu a hlavním organizátorem redakčního týmu školní televize.


Finále: kategorie A (základní školy)

1. místo: Mateusz Wojnarowicz
2. místo: Eva Pelikánová
3. místo: Erik Stoklasa

Finále – kategorie B (střední školy)

1. místo: Jonáš Rosecký
2. místo: Ondřej Cach
3. místo: Marie Kuželová


PRÁCE FINALISTŮ

Kategorie A (základní školy)

zakladni_skoly

Kategorie B (střední školy)

zakladni_skoly


VÝSLEDKY KRAJSKÝCH KOL

Postupující do celostátního finále

Jméno
Miroslav Vašata
David Doležal
Radek Hofman
Ondřej Cach
Bohumil Ostrý
Erik Stoklasa
Matěj Polák
Eva Pelikánová
Petr Havránek
Mateusz Wojnarowicz
Diana Merčáková
Vojtěch Balcar
Michaela Bečvářová
Jaroslav Vízek
Jonáš Rosecký
Martin Kudel
Andrej Udut
Kryštof Macek
Jakub Vrzal
Jan Šlégl
Jana Kráčmarová
Ivana Barošová
Tomáš Bezděk
Jan Hendrych
Jan Rejthar
Marie Kuželová
Tomáš Havránek
Filip Hromádko

2. místo

Jméno
Filip Kolbert
Kateřina Janýšková
Ondřej Janečka
Jakub Mareš
Filip Hromádko
Emil Kotrch
Anežka Nováčková
Jakub Červeňan
Lenka Rajmontová
Klára Šenkýřová
Adam Pištora
Ondřej Hubálek
Zuzana Radová
Adam Holda
David Šmíd
Tomáš Havránek
Anežka Kováčová
Soňa Müllerová
Tereza Mlýnková
Jakub Mašek
Michaela Florianová
Petr Michale

3. místo

Jméno
Lubomír Lysek
Valentina Vacková
Kateřina Ledvinová
Martin Mervant
Tereza Radová
Martin Miko
Amálie Eichlerová
Dominik Filipski
Markéta Placerová
Michal Kadlček
Martin Koutník
Martin Palmieri
Martin Mašek
Iva Gebauerová
Adriana Lisická
Milena Nová
Vít Janda
Kristýna Skalická
Andrea Matějková