Krajské kolo

Na co se letos zaměříme?

Soutěžní kategorie A – základní školy a nižší stupně víceletých gymnázií

Tématem letošního ročníku soutěže Office Arena 2021 je vytvoření návrhu proměny, zlepšení podoby či fungování a využití konkrétní lokality města. To znamená najít vhodnou lokalitu ve vašem městě a okolí, navrhnout a popsat novou podobu a možnost využití takovým způsobem, aby byl více přátelský k dětem. Ve vašem návrhu popíšete vaši představu, vytvoříte jednoduchý grafický návrh, jednoduchý rozpočet a krátkou prezentaci pro obhajobu soutěžního projektu. V rámci projektu neuvažujte omezení spojená s koronavirem (např. volný pohyb osob, uzavření obchodů a podobně).

Celé zadání je k dispozici zde.

Soutěžní kategorie B – střední školy a vyšší stupně víceletých gymnázií

Tématem letošního ročníku soutěže Office Arena 2021 je příprava badatelského víkendu. Vaše třída či ročník by se na konci školního roku měla vydat na třídenní výlet do nějaké zajímavé oblasti České republiky a Vy jste byli ředitelem školy pověřeni přípravou této akce. Máte tedy za úkol celou akci vymyslet a připravit k ní jednoduchého průvodce v aplikaci Word, rozpočet v aplikaci Excel a krátkou prezentaci v aplikaci PowerPoint. V rámci projektu neuvažujte omezení spojená s koronavirem (např. uzavření ubytovacích zařízení či památek).

Celé zadání je k dispozici zde.

 

Co je úkolem krajského kola?

Soutěžící dostanou připravené materiály, z nichž budou vycházet. Jejich úkolem bude zpracovat je do zadané formy a odevzdat na úložiště krajského kola.

 

Kdo se krajského kola zúčastní?

Do krajského kola postupují vítězové školních kol, případně náhradníci. Postupující jsou zveřejněni zde. Účast v krajském kole musí koordinátor potvrdit.