Krajské kolo

Termín odevzdání

Úkoly krajského kola je potřeba zpracovat do konce března 2024. Vypracované soubory soutěžící nahrávají do svého online úložiště.

POZOR! Termín odevzdání byl posunut na 7. 4. 2024. Máte ještě čas své projekty vylepšit.

 

Co je úkolem krajského kola?

Úkolem je zpracovat soubory na zadané téma v aplikacích Word, Excel a PowerPoint. Přesné zadání bude brzy zveřejněno.

 

Kdo se krajského kola zúčastní?

Do krajského kola postupují vítězové školních kol, případně náhradníci. Postupující jsou zveřejněni zde. Účast v krajském kole musí koordinátor potvrdit ve formuláři zde.