Školní kolo


 

Než školní kolo odstartuje, doporučujeme podívat se na zkušební test vaší kategorie:

Zkušební test školního kola


Přihlášení k ostrému testu školního kola

Pro přihlášení do testu bude soutěžící potřebovat:

  1. uživatelské jméno soutěžícího
  2. heslo soutěžícího
  3. odkaz na test (bude včas k dispozici)

Velmi doporučujeme vyzkoušet přihlášení do soutěže s předstihem, po prvním přihlášení soutěžícího je třeba změnit heslo a toto heslo si zapamatovat! Nezačínejte test, pokud nedostanete pokyn od školního koordinátora!

Testy budou přístupné v daný den od 7:00 hodin do 16:00 hodin. Testování probíhá od 1.2.2024 do 25.2.2024 v termínu, který koordinátor zaregistroval.

Ve školním kole se žádné práce neukládají, vytvořené přístupy (jména a hesla) se použijí pouze k přihlášení do online testu. Délka testu je 40 minut, po uplynutí doby se test automaticky nezavírá, čas vyplnění testu se však automaticky zaznamenává. Povinností koordinátora je dohlédnout na včasné odeslání testu soutěžícími!

Pokud se nejde přihlásit k testu:

  1. Nemáte správné přihlašovací údaje (obdržíte od koordinátora).
  2. Vstupujete do testu v jiné datum nebo čas – datum testování registruje koordinátor.
  3. Zadáváte chybné heslo, které jste si po prvním přihlášení změnili (pište na info@soutezarena.cz, bude Vám vygenerováno heslo nové).

Jak vyzkoušet přihlášení do soutěže bez testování?

Pokud si chcete s žáky vyzkoušet přihlášení do systému Office 365, provedete to následujícím způsobem:

  1. Soutěžící zadá v prohlížeči adresu https://portal.office.com
  2. Soutěžící zadá jméno a heslo (obdrží od koordinátora, přístupy jsou v souboru Excel, který je umístěn ve složce školy, ke které má přístup pouze koordinátor)
  3. Po prvním přihlášení je třeba změnit heslo. Toto heslo je třeba si zapamatovat a nelze jej změnit! Heslo může změnit pouze pořadatel soutěže (info@soutezarena.cz)
  4. Po změně hesla jste přihlášeni v systému Office 365.