Finále

Office Arena 2024

Praha, 6. května, sídlo společnosti Microsoft, s.r.o., Vyskočilova 1561/4a, 140 00, Praha 4


MOS testy pro kategorii B se letos budou skládat z aplikace Excel.

Program finále

Program finále najdete zde.

Rychlý checklist pro finalisty

Co všechno je třeba udělat?

Informace k finále soutěže Office Arena 2024

Praha, 6. května 2024, sídlo společnosti Microsoft, s.r.o., Vyskočilova 1561/4a, 140 00, Praha 4

Vážení soutěžící a školní koordinátoři,

gratulujeme Vaší škole i Vám osobně k postupu do finále soutěže Office Arena 2024. Jsme velice rádi za Vaši účast a úsilí, které jste věnovali vypracování soutěžního testu ve školním a projektu v krajském kole.

Jsme si plně vědomi, že řešení těchto úkolů nebylo jednoduché a vyžadovalo mnohem širší znalosti než pouze schopnost práce s kancelářskými aplikacemi. Office Arena 2024 je svým rozsahem a zaměřením ojedinělým projektem, který se snaží ověřit nejenom Vaše znalosti Office aplikací a použít tyto znalosti k řešení problematických úkolů z běžné praxe. Cílem soutěže je také motivovat žáky základních škol i studenty středních škol k práci s moderními informačními technologiemi a pomoci jim tak zajistit lepší pozici nejen ve škole, ale i při vstupu na pracovní trh.

Soutěžící postupně prošli školním kolem, které bylo zaměřeno na využití základních nástrojů kancelářských aplikací formou testu. Postupující v krajském kole dále řešili praktický úkol a ve finálovém kole pak soutěžící obhajují závěrečnou prezentaci a porota zjišťuje prezentační dovednosti a hlubší porozumění prezentovaného projektu. V kategorii B pak soutěžící absolvují certifikační zkoušku MOS (Microsoft Office Specialist) z aplikace EXCEL, formou testu v anglickém jazyce. Finále Office Arena 2024 se uskuteční 6. 5. 2024 v Praze v prostorách Microsoft, s.r.o., Vyskočilova 1561/4a, 140 00, Praha 4 od 9:30.

Pokud byli Vaši soutěžící nominovaní do finále (https://soutezarena.cz/soutez/finale/finaliste/ ), je potřeba Vaši nominaci potvrdit pomocí registračního formuláře na stránkách soutěže, a to co nejdříve! Veškeré dotazy a nejasnosti řešte emailem na info@soutezarena.cz.

Finálová prezentace pro kategorii A i B:

V celostátním kole dokončíte Váš projekt z krajského kola závěrečnou prezentací projektu před porotou.

Finále ověří Vaši schopnost prezentovat Váš soutěžní projekt, reagovat na dotazy poroty a obhájit si Vaše řešení. Na začátku prezentace představíte sebe i Vaši školu formou krátkého motivačního videa (maximálně 2 minuty) a odprezentujete samotný projekt.

Kromě prezentace můžete podle vlastního uvážení a individuálních schopností využít i další multimediální prvky:

 • videa
 • grafické návrhy
 • Vámi pořízené fotografie
 • vytvořené animace
 • hypertextové odkazy související s projektem
 • tabulky a grafy, infografiku, vizualizaci dat (například v PowerBi)
 • QR kódy s rozšiřujícími informacemi
 • webové stránky projektu
 • online formuláře
 • cloudové služby

Neváhejte prezentaci jakkoliv dále upravit či vylepšit dle Vašeho uvážení – pamatujte, že se jedná o finálové kolo soutěže, prosté dodržení zadání pravděpodobně nebude stačit k dobrému umístění.

Porota bude hodnotit:

 • technické zpracování prezentace, náročnost její tvorby
 • kultivovanost Vašeho projevu a Vaše vystupování
 • propracovanost a realizovatelnost Vašeho projektu
 • logickou a promyšlenou strukturu vystoupení
 • dodržování typografických a gramatických pravidel a dodržení autorského zákona
 • dodržení časového limitu 8 minut
 • využití dalších prvků v prezentaci (viz předchozí seznam)

Po 8 minutách prezentace bude ještě následovat krátký čas na dotazy poroty. Opět byste měli být schopni věcně reagovat. Snažte se projekt pojmout co nejrealističtěji. Jakékoliv další užitečné dokumenty, které vytvoříte a předvedete, budou jistě porotou oceněny. Dejte si nicméně pozor na limit 8 minut!

Soutěžící kategorie B v průběhu finále rovněž absolvují testování z certifikace MOS – Microsoft Office Specialist. Pokud se Vám podaří test složit, odnesete si tak z finále i cennou mezinárodní certifikaci, dokládající Vaši schopnost pracovat s aplikacemi sady Office. Pro letošní rok byla zvolena aplikace EXCEL.

Testy jsou realizovány v anglickém jazyce, informace o certifikaci MOS lze nalézt na této stránce (https://soutezarena.cz/soutez/finale/mos/ ). Testování proběhne formou online testu, pro testování je zapotřebí mít vytvořen a aktivován účet Certiport, bez něj není možné testování provést! Vše je popsáno na webu soutěže.

Soutěžní soubory

Vaši prezentaci a jakékoliv další soutěžní soubory, které vytvoříte, uložíte do úložiště soutěžních prací (stejně jako v krajském kole) – https://soutezarena.cz/soutez/finale/odevzdavani-finalovych-praci/. Soutěžní soubory (minimálně prezentaci a krátké motivační video ve formátu MP4) uložte do složky finále“, vždy soubor pojmenujte Vaším jménem. Současně zašlete odkaz na tuto složku na email info@soutezarena.cz. Zároveň si soubory přineste s sebou na finále, cloudové uložiště slouží pouze jako záložní zdroj.

Termín odevzdání je stanoven do 3. 5. 2024 do 23:59 hodin.

Upřesňující informace

Na finále si soutěžící může vzít dvě osoby jako doprovod, předpokládáme účast soutěžícího, školního koordinátora (může být i náhradník) a jedné další osoby (například rodiče). V průběhu finále bude možnost jít na krátkou exkurzi do prostor společnosti Microsoft. Organizátor zajistí v průběhu finále občerstvení.

Každý soutěžící obdrží drobný dárek a pamětní list Office Arena 2024, vítězové získají diplomy a hodnotné ceny. Výherce v kategorii B získá možnost reprezentovat Českou republiku na MOS World Championship v USA. Po ukončení prezentací jednotlivých kategorií provede porota vyhodnocení, které následně zveřejní na WWW stránkách soutěže.