Informace

Vážení soutěžící a školní koordinátoři,
gratulujeme Vaší škole i Vám osobně k postupu do finále celorepublikové soutěže OfficeArena 2017. Jsme velice rádi za Vaši účast a úsilí, které jste věnovali přípravě soutěžního projektu ve školním a krajském kole. Jsme si plně vědomi, že řešení těchto úkolů nebylo jednoduché a vyžadovalo znalosti z více oblastí, nejen dovednosti Microsoft Office.

OfficeArena 2017 je svým rozsahem a zaměřením ojedinělým projektem, který se snaží ověřit Vaše znalosti Office aplikací a použít tyto znalosti k řešení problémových úkolů z běžné praxe. Cílem soutěže je motivovat žáky základních škol i studenty středních škol všech krajů České republiky k práci s moderními informačními technologiemi a pomoci jim tak zajistit lepší pozici nejen ve škole, ale i při vstupu na pracovní trh. Soutěžící postupně projdou školním kolem, které je zaměřeno na vyřešení problémového úkolu z praxe. Soutěžící mohou využívat libovolných nástrojů Microsoft Office. Postupující v krajském kole dále řeší úkol, jenž navazuje na školní kolo, a musí používat nástrojů a funkcí uvedených v zadání. Ve finálovém kole pak soutěžící obhajuje závěrečnou prezentaci a porota zjišťuje jeho prezentační dovednosti.

Finále OfficeArena 2017 se koná v prostorách společnosti Microsoft v Praze (Vyskočilova 1561/4a, 140 00, Praha 4) dne 9. 5. 2017 od 9.30 . Finále ověří Vaši schopnost prezentovat projekt, který jste během školního a krajského kola soutěže vytvářeli.

Zadání finálového kola

Finálové kolo spočívá v obhajobě projektu vycházejícího ze školního a případně krajského kola a jeho představení před porotou. Jako základ prezentace soutěžící použijí svoji prezentaci (případně další dokumenty) ze školního kola OfficeArena 2017. Výslednou prezentaci mohou soutěžící dále upravovat (předpokládá se velmi kvalitní prezentace) a doplňovat do termínu odevzdání. Prezentace bude především doplněna informacemi o škole (jeden snímek) a finalistovi (taktéž jeden snímek). Další snímky musí tematicky shrnovat zadání ze školního kola. Po termínu odevzdání (7. 5. 2017) již není možná jakákoliv manipulace se soubory ani jejich úprava. Porota bude hodnotit kvalitní prezentaci – obhajobu projektu, její verbální a vizuální stránku.

Registrace na finále

Z důvodu zajištění občerstvení pro účastníky soutěže je potřeba potvrdit, že skutečně přijedete. Bližší informace, jakou formou to udělat, budou uvedeny přímo v e-mailu zaslaném do školy a zde na webu soutěže v odkazu Finále/Registrace.

Požadavky na prezentaci

Základní nástroje – základní prezentace v aplikaci Microsoft PowerPoint.
Doporučené nástroje – jakékoliv další nástroje z kancelářského balíku Microsoft Office, videa, případně nástroje třetích stran (po domluvě na info@soutezarena.cz).
Termín odevzdání
– 7. 5. 2017 na email info@soutezarena.cz. Prezentace bude řádně označena jménem a názvem školy. Pokud by prezentace přesahovala limit emailové schránky, je třeba nahrát soubor na cloudové úložiště a poslat odkaz. Zároveň soutěžící nahrávají prezentaci na cloudové úložiště, dostupné z odkazů pro odevzdávání krajských prací (http://soutezarena.cz/soutez/krajske-kolo/uloziste-pro-krajske-kolo/).
Hodnocení – hodnocení soutěžních prezentací provede odborná porota jmenovaná organizátorem soutěže. Kritéria hodnocení soutěžních prezentací budou:

 • elektronická a stylistická úroveň,
 • kultivovanost jazykového projevu, spisovnost,
 • náročnost zpracování prezentace,
 • obsahová a formální stránka prezentace,
 • dodržování typografických pravidel a bibliografické citace včetně odkazů,
 • promyšlená a logická struktura vystoupení,
 • využití multimediálních prvků v prezentaci (video),
 • dodržení časového limitu osm minut.

Prezentace může být doplněna o další prvky:

 • vlastní video,
 • grafický návrh plakátu na akci,
 • webová prezentace,
 • online formuláře,
 • využití cloudových služeb,
 • jiné prvky.

Další informace:

 • Každý soutěžící si může vzít dvě osoby jako doprovod (například vyučujícího a žáka, který se zúčastnil soutěže v některém z předchozích kol).
 • Svoje prezentace a další soubory si přineste i s sebou na finále do Prahy!
 • Na místě soutěže bude pro soutěžící zajištěn catering.
 • Předpokládaný termín ukončení soutěže je plánován v 16.00 hodin.
 • Každý soutěžící obdrží dárek a pamětní list OfficeArena 2017.
 • Pro jednotlivé kategorie bude zajištěna krátká exkurze do prostor MICROSOFT ČR.
 • Po ukončení prezentací jednotlivých kategorií provede porota zhodnocení s jednotlivými finalisty.