Registrace

REGISTRACE BYLA UKONČENA

Registrace

Registrace byla odstartována 1. 1. 2016 a již není možné se registrovat.

Jak se zaregistrovat?

Registrace probíhá přes formuláře Office 365 a probíhá ve dvou krocích. Nejprve se registrují školy a a poté studenti. Při registraci studenta je třeba zadat identifikátor školy v soutěži, který je v tuto chvíli IČO školy. Pokud tedy student (žák) chce soutěžit a škola ještě není zaregistrována, informujte svého učitele (koordinátora soutěže) s tím, že se chcete do soutěže zapojit. Zadání pro školní kolo bude zveřejněno na stránkách soutěže podle harmonogramu soutěže v první polovině ledna.