Školní kolo

Doporučení pro školní kolo soutěže

Ve školním kole jsou soutěžící v obou kategoriích testování v Office aplikacích pomocí online testu.

Pro přihlášení do testu bude soutěžící potřebovat:

  1. uživatelské jméno soutěžícího
  2. heslo soutěžícího
  3. odkaz na test

Odkaz na všechny testy je nově nyní umístěn přímo na stránkách soutěže na odkazu ZDE
Oba údaje (1 a 2) může také obdržet soutěžící přímo od koordinátora.

Velmi doporučujeme vyzkoušet přihlášení do soutěže s předstihem, po prvním přihlášení soutěžícího je třeba změnit heslo a toto heslo si zapamatovat! Nezačínejte test, pokud nedostanete pokyn od školního koordinátora!

Test je přístupný od 7:00 hodin do 15:30 hodin

Ve školním kole se žádné práce neukládají, vytvořené přístupy (jména a hesla) se použijí pouze k přihlášení do online testu. Délka testu je 40 minut, po uplynutí doby se test nezavírá, je stále dostupný. Povinností koordinátora je dohlédnout na včasné odeslání testu soutěžícíme!

Pokud se nejde přihlásit k testu:

  1. Nemáte správné přihlašovací údaje (obdržíte od koordinátora).
  2. Vstupujete do testu v jiný čas – čas testování registroval koordinátor.

Jak vyzkoušet přihlášení do soutěže bez testování?

Pokud nechcete s žáky (studenty) testovat a chcete si pouze vyzkoušet přihlášení, provedete to následujícím způsobem:

  1. Soutěžící klikne na odkaz do své soutěžní složky (obdrží od koordinátora, odkaz je v souboru Excel a je umístěn ve složce školy)
  2. Soutěžící zadá jméno a heslo (obdrží od koordinátora, přístupy jsou v souboru Excel, který je umístěn ve složce školy)
  3. Po prvním přihlášení je třeba změnit heslo. Toto heslo je třeba si zapamatovat a nelze jej změnit! Heslo může změnit pouze pořadatel soutěže (info@soutezarena.cz)
  4. Po změně hesla jste přihlášeni v systému a ve vaší soutěžní složce.