Školní kolo

Školní kolo bylo pro ČR ukončeno 19. 2. 2017.

Zadání školního kola

Všechny soutěžní práce musí být odevzdány na datových úložištích soutěže nejpozději 19. 2. 2017 ve 23:59 hod.
Přejeme hodně štěstí.