Hodnocení školního kola

Do 5. 3. 2017 mají koordinátoři možnost vybrat nejlepší práce ze školního kola a nominovat 2 studenty z každé kategorie do kola krajského.

Níže jsou uvedené hodnotící tabulky s kritérii, na něž by měl být brán ohled. Tabulky nejsou závazné, poskytují jen rady, čeho se při hodnocení držet.


  Hodnocení kategorie A  Hodnocení kategorie B