Předání finálových cen

Letošní finále sice proběhlo online formou, přesto jsme chtěli výhercům osobně pogratulovat a předat jim ceny. První tři z každé kategorie jsme si 4.6.2020 v 10:00 pozvali do budovy Microsoftu v Praze. Každý si s sebou mohl vzít jednoho člověka jako doprovod.

Předání se vzhledem k okolnostem neslo v komorním duchu. O to víc byl čas si s výherci popovídat o celé soutěži a těšit se ze skvělých cen a ze zajímavé prohlídky centrály Microsoftu. Všem soutěžícím, výhercům krajských kol a finálovým vítězům ještě jednou blahopřejeme. Velký dík patří také školním koordinátorům, kteří nesli tíhu organizace a koordinace od školních kol soutěže na samotných školách. Právě díky jejich práci žáci získali první informace a podporu v průběhu soutěže.