Zadání finále 2023

Office Arena 2023

Praha, 10. května, sídlo společnosti Microsoft, s.r.o., Vyskočilova 1561/4a, 140 00, Praha 4


Vážení soutěžící a školní koordinátoři,

gratulujeme Vaší škole i Vám osobně k postupu do finále soutěže Office Arena 2023. Jsme velice rádi za Vaši účast a úsilí, které jste věnovali vypracování soutěžního testu ve školním a projektu v krajském kole.

Jsme si plně vědomi, že řešení těchto úkolů nebylo jednoduché a vyžadovalo mnohem širší znalosti než pouze schopnost práce s kancelářskými aplikacemi. Office Arena 2023 je svým rozsahem a zaměřením ojedinělým projektem, který se snaží ověřit nejenom Vaše znalosti Office aplikací a použít tyto znalosti k řešení problematických úkolů z běžné praxe. Cílem soutěže je také motivovat žáky základních škol i studenty středních škol k práci s moderními informačními technologiemi a pomoci jim tak zajistit lepší pozici nejen ve škole, ale i při vstupu na pracovní trh.

Soutěžící postupně prošli školním kolem, které bylo zaměřeno na využití základních nástrojů kancelářských aplikací formou testu. Postupující v krajském kole dále řešili praktický úkol a ve finálovém kole pak soutěžící obhajují závěrečnou prezentaci a porota zjišťuje prezentační dovednosti. V kategorii B pak soutěžící absolvují certifikační zkoušku MOS (Microsoft Office Specialist) formou testu v anglickém jazyce. Finále Office Arena 2023 se uskuteční 10. 5. 2023 v Praze v prostorách Microsoft, s.r.o., Vyskočilova 1561/4a, 140 00, Praha 4 od 9:30.

Pokud byli Vaši soutěžící nominování do finále (https://soutezarena.cz/soutez/finale/finaliste/ ), je potřeba Vaši nominaci potvrdit pomocí registračního formuláře na stránkách soutěže, a to co nejdříve! Veškeré dotazy a nejasnosti řešte emailem na info@soutezarena.cz.

Název finálového soutěžního pro kategorii A i B:

Návrh naučné stezky ve Vašem městě či okolí

V celostátním kole dokončíte Váš projekt z krajského kola závěrečnou prezentací projektu před porotou.

Finále ověří Vaši schopnost prezentovat Váš soutěžní projekt, reagovat na dotazy poroty a obhájit si Vaše řešení. Na finále si soutěžící může vzít dvě osoby jako doprovod, předpokládáme účast soutěžícího, školního koordinátora a jedné další osoby. V průběhu finále bude možnost jít na krátkou exkurzi do prostor společnosti Microsoft. Organizátor zajistí v průběhu finále občerstvení.

Na začátku prezentace představíte sebe i Vaši školu a odprezentujete samotný projekt.

Kromě prezentace můžete například využít i další multimediální prvky:

 • videa
 • grafický návrh informačních tabulí s jejich popisem
 • grafický návrh odpočívadel
 • Vámi pořízené fotografie míst zastavení
 • animace představující postup po naučné stezce
 • hypertextové odkazy související s přírodovědnými či kulturními zajímavostmi v okolí naučné stezky
 • přibližné souřadnice výchozího místa, GPS souřadnice jednotlivých zastavení
 • výškový profil cesty zobrazený pomocí grafu
 • jednoduchá tabulka s rozpočtem[1]
 • jednoduchý graf s hlavními položkami rozpočtu[2]
 • výškový profil cesty zobrazený pomocí grafu
 • QR kódy s rozšiřujícími informacemi
 • webové stránky projektu
 • výukový materiál a případné aktivity na stezce (například hádanku, kterou děti cestou po naučné stezce plní)
 • orientační informační tabulku spálených kcal podle váhy, pohlaví a rychlosti chůze
 • online formuláře
 • cloudové služby
 • složitější tabulky (například s použitím maker)

Neváhejte dokument jakkoliv dále upravit či vylepšit dle Vašeho uvážení – pamatujte, že se jedná o finálové kolo soutěže, prosté dodržení zadání pravděpodobně nebude stačit k dobrému umístění.

Porota bude hodnotit:

 • technické zpracování prezentace, náročnost její tvorby
 • kultivovanost Vašeho projevu a Vaše vystupování
 • propracovanost a realizovatelnost Vašeho projektu
 • logickou a promyšlenou strukturu vystoupení
 • dodržování typografických a gramatických pravidel a dodržení autorského zákona
 • dodržení časového limitu 8 minut
 • využití dalších prvků v prezentaci (viz předchozí seznam)

Po 8 minutách prezentace bude ještě následovat krátký čas na dotazy poroty. Opět byste měli být schopni věcně reagovat. Snažte se projekt pojmout co nejrealističtěji. Jakékoliv další užitečné dokumenty, které vytvoříte a předvedete, budou jistě porotou oceněny. Dejte si nicméně pozor na limit 8 minut!

Soutěžící kategorie B v průběhu finále rovněž absolvují testování z certifikace MOS (Microsoft Office Specialist). Pokud se Vám podaří test složit, odnesete si tak z finále i cennou mezinárodní certifikaci, dokládající Vaši schopnost pracovat s aplikacemi sady Office. V ročníku 2023 se bude testovat aplikace MS Word.

Testy jsou realizovány v anglickém jazyce, informace o certifikaci MOS lze nalézt na této stránce (https://soutezarena.cz/soutez/finale/mos/ ). Testování proběhne formou online testu, pro testování je zapotřebí mít vytvořen a aktivován účet Certiport, bez něj není možné testování provést!

Soutěžní soubory

Vaši prezentaci a jakékoliv další soubory, které vytvoříte, uložíte do úložiště soutěžních prací (stejně jako v krajském kole). Finálovou prezentaci a další soubory uložte do složky „finále“, vždy soubor pojmenujte Vaším jménem.

Současně zašlete odkaz na tuto složku na email info@soutezarena.cz.

Termín odevzdání je stanoven do 9.5.2023 do 16.00 hodin.

Zároveň si soubory přineste s sebou na finále, cloudové uložiště slouží pouze jako záložní zdroj.

Upřesňující informace

Každý soutěžící obdrží drobný dárek a pamětní list Office Arena 2023, vítězové získají diplomy a hodnotné ceny. Výherce v kategorii B získá možnost reperezentovat Českou republiku na MOS World Championship v USA.

Po ukončení prezentací jednotlivých kategorií provede porota vyhodnocení, které následně zveřejní na WWW stránkách soutěže.


[1] Povinná položka pro kategorii B. Jedná se o jednoduchý rozpočet na výstavbu stezky. V rozpočtu se objeví například ceny tabulí, ceny za propagaci, ceny na výrobu QR kódů a podobně.

[2] Povinná položka pro kategorii B.