Zadání krajského kola 2020

Soutěžní kategorie A – základní školy a nižší stupně víceletých gymnázií

Zadání ve formátu PDF a zdrojové soubory, které potřebujete pro vypracování projektu, si stáhněte zde.

Název soutěžního projektu: Oblastní workshop programování

Tématem letošního ročníku Office Areny 2020 je robotizace. Téma nebylo zvoleno náhodně, připomínáme si totiž 130 let od narození jednoho z našich nejvýznamnějších spisovatelů, novináře a dramatika Karla Čapka, který již téměř před sto lety ve své hře R.U.R poprvé použil slovo „robot“. Drama světové hry se hraje po celém světě dodnes, jak se ale změnil svět kolem nás? Žijeme v období, kdy technologie zásadním způsobem proměňují všechny stránky našeho života. Tyto hluboké změny také bývají nazývány 4. průmyslovou revolucí, která je charakterizována nástupem „kyberneticko-fyzikálních systémů“, které rozvíjejí zcela nové schopnosti lidí a strojů. (Schwab, 2016)

Dramatické změny se dotýkají také škol a oblasti školství jako celku. Velmi patrný je posun k používání informačních technologií – internetu a různých mobilních zařízení, stále častěji se mluví o „počítačovém myšlení“, které je velmi podobné myšlení matematickému a vědeckému. Z toho důvodu se v předmětech informatika stále častěji objevuje pojem algoritmizace a algoritmus, programování jednoduchých programovatelných desek a robotů se stává součástí našich životů.

Na Vaší škole plánujete odpolední workshop pro okolní školy, zaměřený na programování programovatelných desek a robotů. Cílem je zábavným způsobem představit základy práce s programovatelnou deskou Arduino a Microbit, případně představit některé další miniroboty. Na úvod prvního setkání bude krátký referát na téma našeho významného spisovatele, dramatika a novináře, který ve svém dramatu R.U.R poprvé použil slovo „robot“.

Vaším úkolem bude ve Wordu vhodně naformátovat text referátu, který poslouží pro úvodní kapitolu jednoduché brožury workshopu, a vypracovat další kapitoly brožury podle zadání. V aplikaci Excel upravíte tabulku s rozpočtem celé akce, tabulku s účastníky a tabulku s harmonogramem celé akce.

Na zpracování projektu máte čas do 5. 4. 2020 do 23.59 hodin (termín byl posunut vzhledem k probíhající pandemii a uzavření škol). Soubory upravte dle následujících pokynů a odevzdejte je do své složky na úložiště soutěže, které bude dostupné na stránkách soutěže (http://soutezarena.cz/soutez/krajske-kolo/odevzdavani-krajskych-praci/).

Pro přístup do úložiště využijete přístupové údaje zaslané garantovi na škole při registraci do soutěže, soubory odevzdávejte do Vašeho úložiště a pojmenujte je ve formátu jmeno-prijmeni-nazev.koncovkasouboru.

Čas, který strávíte prací na souborech, je na Vás, jste omezeni pouze termínem odevzdání. Maximální velikost souborů, které budete odevzdávat na úložiště soutěže, je omezena na 100 MB.

Po odevzdání soubory ohodnotí odborná porota a co nejdříve zveřejní výsledky na webu soutěže, nejpozději však do 31. 3. 2020. Z každého kraje postupuje jeden soutěžící za každou kategorii do celostátního kola. Na projektu se bude především hodnotit:

 • dodržení zadání
 • využití předepsaných funkcí
 • úroveň zpracování
 • celkový estetický dojem a originalita

Nezapomeňte, že úroveň prací v krajském kole je vysoká a pokud chcete postoupit do celostátního kola, neváhejte využít vlastní invenci a fantazii. Zadání dále v dokumentu je hrubá kostra, které byste se měli držet, ale neváhejte využít jakékoliv další vhodné funkce či prvky tak, abyste odlišili svoji práci od ostatních a ukázali nám, že skutečně ovládáte sadu Office „na jedničku“.

Za tým Office Arena 2020 Vám přejeme mnoho štěstí při vypracovávání projektu.

Úkol v aplikaci Microsoft Office Word

Vaším úkolem je zpracovat krátkou brožuru o dvou kapitolách na pořádaný workshop. První kapitola, „Karel Čapek – vizionář“, poslouží jako krátký referát na začátek workshopu. Druhá kapitola popisuje nejvíce rozšířené programovatelné desky v ČR.

Brožura bude zaslána s předstihem na školy a zároveň se bude rozdávat účastníkům setkání na místě. Text brožury naleznete v souboru word_zdroj_workshop.txt. Text importujte do dokumentu aplikace Word a upravte následovně:

 • Velikost stránky nastavíte na formát A5.
 • Všechny stránky budou obsahovat číslování stran, které umístíte do zápatí stránky.
 • Záhlaví každé strany bude obsahovat název Vaší školy s adresou.
 • Na první stránce vytvoříte úvodní stránku, která bude obsahovat název akce a název Vaší školy, doplněný o obrázek školy a některé programovatelné desky (miniroboty).
 • Na další stranu vložíte mapu okolí školy, kde se bude workshop konat a vyznačíte přesně místo konání.
 • Na třetí stránce vytvoříte automatický obsah brožury i s čísly stran.
 • Kapitolu Karel Čapek – vizionář doplníte tabulkou se souhrnem tří hlavních děl Karla Čapka včetně žánru a roku publikace.
 • Kapitolu Programovatelné desky a roboti doplníte alespoň dvěma vhodnými obrázky dle Vašeho uvážení.
 • Dále v textu vytvoříte tabulku s hypertextovými odkazy na několik obchodů, které nabízí programovatelné desky (miniroboty). Tabulka bude obsahovat: pořadové číslo, název obchodu, cenu, odkaz.
 • Celý text vhodně naformátujte (písmo, velikost, zarovnání, …), text rozdělte do odstavců a kapitol a vhodným způsobem zvýrazněte nadpisy (pomocí stylů). Všechny obrázky opatřete automatickými titulky.
 • Neváhejte text jakkoliv dále upravit či vylepšit dle vašeho uvážení.

Úkol v aplikaci Microsoft Office Excel

V aplikaci Excel zpracujete tři jednoduché tabulky v aplikaci Excel – seznam účastníků, rozpočet a harmonogram odpoledního workshopu programování. Tabulky už jsou připravené v souboru workshop.xlsx.

Na listu List1 provedete následující změny:

 • Změníte název listu na „seznam účastníků“ a barvu karty listu sešitu Excel.
 • Seřadíte účastníky podle školy vzestupně; pokud je z jedné školy více registrovaných žáků, seřadíte podle příjmení vzestupně
 • Do buněk J7 až J9 doplníte vhodné vzorce, odpovídající buňkám ve sloupci I.
 • Vhodně tabulku zformátujete (šířka sloupců, okraje, výplň a zarovnání buněk, záhlaví tabulky, …).
 • Mezi sloupce E a F vložíte nový sloupec, do kterého se účastníci workshopu na začátku akce podepíší, nazvete jej tedy „Podpis“ a zvýšíte výšku všech řádků tabulky tak, aby se do jedné buňky vešel podpis účastníka.
 • Zarovnáte tabulku na velikost A4 a vyexportujte ji ve formátu PDF, který uložíte spolu s ostatními soutěžními soubory jako pdf.

Na listu rozpocet provedete následující změny:

 • Ve sloupci B nastavíte buňky tak, aby se čísla automaticky zobrazovala s jednotkou Kč (tj. například po zapsání „100“ do buňky se v buňce objeví 100 Kč).
 • V buňkách B13 až B15 zadáte příslušné vzorce, kterými sečtete celkové příjmy, celkové výdaje a rozdíl mezi příjmy a výdaji.
 • Buňka B15 bude mít červenou výplň, pokud bude rozdíl příjmů a výdajů záporné číslo; jinak bude její výplň zelená. Využijte vhodnou funkci editoru Excel.
 • Vytvoříte sloučenou buňku A16:B16, ve které bude napsáno „rozpočet v pořádku“, pokud je kladný rozdíl mezi příjmy a výdaji; pokud bude rozdíl záporný, bude v buňce zapsán text „ztrátový rozpočet“. Využijte vhodnou funkci editoru Excel.
 • Na listu vytvoříte graf vhodného typu, který zobrazí podíl jednotlivých výdajů z celku; graf by měl mít všechny náležitosti – tj. název, popisky a jednotky os atd.

Na listu harmonogram provedete:

Vytvořte tabulku s programem odpoledního workshopu podle vlastní představy. Tabulka bude sloužit k přehlednému zobrazení jednotlivých částí programu během vlastního workshopu. Především dbejte na přehlednost tabulky, logické uspořádání, barevné formátování a ohraničení. Tabulka bude naformátovaná pro tisk na tiskárně ve formátu A4.

Tabulka může například obsahovat:

 • jednotlivé části programu se začátkem a koncem
 • časy na přestávku a přesuny na jiná pracoviště
 • místnost pořádání aktivity
 • sloupec s požadovaným technickým a softwarovým vybavením
 • jaký učitel bude mít v místě aktivity dozor
 • sloupec s maximálním množství žáků, kteří se mohou aktivity zúčastnit
 • sloupec s poznámkou a podobně

Soutěžní kategorie B – střední školy a vyšší stupně víceletých gymnázií

Zadání ve formátu PDF a zdrojové soubory, které potřebujete pro vypracování projektu, si stáhněte zde.

Název soutěžního projektu: Kroužek programování a robotiky

Tématem letošního ročníku Office Areny 2020 je robotizace. Téma nebylo zvoleno náhodně, připomínáme si totiž 130 let od narození jednoho z našich nejvýznamnějších spisovatelů, novináře a dramatika Karla Čapka, který již téměř před sto lety ve své hře R.U.R poprvé použil slovo „robot“. Drama světové hry se hraje po celém světě dodnes, jak se ale změnil svět kolem nás? Žijeme v období, kdy technologie zásadním způsobem proměňují všechny stránky našeho života. Tyto hluboké změny také bývají nazývány 4. průmyslovou revolucí, která je charakterizována nástupem „kyberneticko-fyzikálních systémů“, které rozvíjejí zcela nové schopnosti lidí a strojů. (Schwab, 2016)

Dramatické změny se dotýkají také škol a oblasti školství jako celku. Velmi patrný je posun k používání informačních technologií – internetu a různých mobilních zařízení, stále častěji se mluví o „počítačovém myšlení“, které je velmi podobné myšlení matematickému a vědeckému. Z toho důvodu se v předmětech informatika stále častěji objevuje pojem algoritmizace a algoritmus, programování jednoduchých programovatelných desek a robotů se stává součástí našich životů.

Na Vaší škole vzniká volnočasový kroužek programování a robotiky. Na úvod proběhne víkendové soustředění, kde se účastníci naučí základy práce s programovatelnou deskou Arduino. Vaším úkolem bude vhodně upravit text ve Wordu, který poslouží jako základní uživatelská příručka na tomto soustředění. V aplikaci Excel pak upravíte tabulku s rozpočtem, účastníky a harmonogramem celé akce.

Na zpracování projektu máte čas 5. 4. 2020 do 23.59 hodin (termín byl posunut vzhledem k probíhající pandemii a uzavření škol). Soubory upravte dle následujících pokynů a odevzdejte je do své složky na úložiště soutěže, které je dostupné na stránkách soutěže (http://soutezarena.cz/soutez/krajske-kolo/odevzdavani-krajskych-praci/). Pro přístup do úložiště využijete přístupové údaje zaslané garantovi na škole při registraci do soutěže, soubory odevzdávejte do Vašeho úložiště a pojmenujte je ve formátu jmeno-prijmeni-nazev.koncovkasouboru.

Čas, který strávíte prací na souborech, je na Vás, jste omezeni pouze termínem odevzdání. Maximální velikost souborů, které budete odevzdávat na úložiště soutěže, je omezena na 100 MB.

Po odevzdání soubory ohodnotí odborná porota a co nejdříve zveřejní výsledky na webu soutěže, nejpozději však do 31. 3. 2020. Z každého kraje postupuje jeden soutěžící za každou kategorii do celostátního kola. Na projektu se bude hlavně hodnotit:

 • dodržení zadání
 • využití předepsaných funkcí
 • úroveň zpracování
 • celkový estetický dojem a originalita

Nezapomeňte, že úroveň prací v krajském kole je vysoká a pokud chcete postoupit do celostátního kola, neváhejte využít vlastní invenci a fantazii. Zadání dále v dokumentu je hrubá kostra, které byste se měli držet, ale neváhejte využít jakékoliv další vhodné funkce či prvky tak, abyste odlišili svoji práci od ostatních a ukázali nám, že skutečně ovládáte sadu Office „na jedničku“.

Za tým Office Arena 2020 Vám přejeme mnoho štěstí při vypracovávání projektu.

Úkol v aplikaci Microsoft Office Word

Vaším úkolem je zpracovat krátkou příručku se základními informacemi o programovatelné desce Arduino. Tato brožura se poté vytiskne a bude se rozdávat účastníkům prvního víkendového soustředění. Text brožury naleznete v souboru word_zdroj.txt. Text importujte do dokumentu aplikace Word a upravte následovně:

 • Velikost stránky nastavíte na A5.
 • Na první stránce vytvoříte úvodní stránku, která bude mimo jiné obsahovat název (Kroužek programování a robotiky) a Vaše jméno a školu.
 • Druhou stranu necháte volnou.
 • Na třetí stránce vytvoříte automatický obsah i s čísly stran.
 • Všechny stránky vyjma prvních třech budou číslované v zápatí.
 • V záhlaví bude vhodný libovolný text vztahující se k tématu.
 • Celý text vhodně naformátujete (písmo, velikost, zarovnání, …) a vhodným způsobem zvýrazníte nadpisy.
 • V kapitole Desky Arduino vytvoříte víceúrovňový seznam s odrážkami – v první úrovni seznamu budou odstavce se čtyřmi základními deskami a pod odrážkou „Arduino Nano, což je …“ vytvoříte druhou úroveň, která vyjmenuje tři nové desky rodiny Nano (viz text).
 • Pod kapitolu Co je to Arduino? vložíte obrázek z  této stránky a vhodně jej zarovnáte; obrázku vložíte titulek „Deska Arduino UNO“; u obrázku z tohoto zdroje zjistíte, jaké jsou podmínky jeho použití (např. uvedení autora či zdroje) a případně je splníte.
 • V kapitole Desky Arduino přidáte hypertextový odkaz spojení „oficiálním obchodě”, který bude odkazovat na web https://store.arduino.cc/arduino-uno-rev3 .
 • V té samé kapitole nahradíte slovo eur znakem měny euro.
 • Na konci kapitoly Desky Arduino vytvoříte tabulku ze seznamu parametrů (viz text) a vhodně ji zarovnáte.
 • V kapitole Desky Arduino vytvoříte poznámku pod čarou, vysvětlující zkratku BLE (Bluetooth Low Energy).
 • Pod kapitolu Software vložíte obrázek z  této stránky a vhodně jej zarovnáte; obrázku vložíte titulek „Rozhraní Arduino IDE“; u obrázku z tohoto zdroje zjistíte, jaké jsou podmínky jeho použití (např. uvedení autora či zdroje) a případně je splníte.
 • Na konec textu vložíte seznam obrázků.
 • Neváhejte dokument jakkoliv dále upravit či vylepšit dle Vašeho uvážení.

Úkol v aplikaci Microsoft Office Excel

V aplikaci Excel zpracujete tři jednoduché tabulky v aplikaci Excel – seznam účastníků, rozpočet a harmonogram víkendového soustředění, kterým se započne kroužek programování a robotiky. Tabulky už jsou připravené v souboru soustredeni.xlsx.

Na listu List1 provedete následující změny:

 • Změníte název a barvu karty listu.
 • Seřadíte účastníky podle třídy vzestupně; pokud je z jedné třídy více registrovaných žáků, seřadíte je podle příjmení vzestupně.
 • Do buněk I7 až I9 doplníte vhodné vzorce, odpovídající buňkám ve sloupci H.
 • Vhodně tabulku zformátujete (šířka sloupců, okraje, výplň a zarovnání buněk, …).
 • Do buňky I10 zapíšete vhodný vzorec, který automaticky vypočítá, kolik notebooků musíte zapůjčit od školy (pokud si účastník nedonese vlastní notebook, je nutno pro něj jeden zapůjčit).
 • Do buňky I11 zapíšete vhodný vzorec, který automaticky vypočítá, kolik žáků zapomnělo v registračním formuláři vyplnit položku Třída.
 • Ve sloupci F nastavíte buňku tak, aby se zobrazoval pouze den a název měsíce registrace (například tedy ledna místo 20. 1. 2020).
 • Ve sloupci F nastavíte, aby se červeně zvýraznily buňky s datem po 20. lednu (účastníci, kteří se registrovali po termínu registrace, jenž byl do 21. ledna).
 • Sloupec E upravíte tak, aby zde bylo možno zapsat pouze ano, ne, nebo ponechat buňku prázdnou.
 • Mezi sloupce F a G vložíte nový sloupec, do kterého se účastníci soustředění na začátku akce podepíší; nazvete jej tedy „Podpis“ a zvýšíte výšku všech řádků tabulky tak, aby se do jedné buňky vešel podpis účastníka.
 • Vlevo od sloupce A vložíte nový sloupec, který nazvete ID. Pomocí funkce jej pak vyplníte náhodným třímístným číslem.
 • Zarovnejte tabulku na velikost A4 a vyexportujte ji ve formátu PDF, který uložíte spolu s ostatními soutěžními soubory jako pdf.

Na listu rozpocet provedete následující změny:

 • Ve sloupci B nastavíte buňky tak, aby se čísla automaticky zobrazovala s jednotkou Kč (tj. například po zapsání „100“ do buňky se v buňce objeví 100 Kč).
 • V buňkách B11 až B13 zadáte příslušné vzorce, kterými sečtete celkové příjmy, celkové výdaje a rozdíl mezi příjmy a výdaji.
 • Buňka B13 bude mít červenou výplň, pokud bude rozdíl příjmů a výdajů záporný; jinak bude její výplň zelená. Barva výplně se bude automaticky měnit v závislosti na obsahu (čísle) v buňce B13.
 • Vytvoříte sloučenou buňku A14:B14, ve které bude napsáno „rozpočet v pořádku“, pokud bude rozdíl mezi příjmy a výdaji kladný; pokud bude rozdíl záporný, bude zde napsáno „ztrátový rozpočet“. Text v buňce se bude opět automaticky měnit v závislosti na rozdílu příjmů.
 • Na listu vytvoříte graf vhodného typu, který zobrazí podíl jednotlivých kategorií výdajů z celku; graf by měl mít všechny náležitosti – tj. název, popisky a jednotky os atd.

Na listu harmonogram provedete následující změny:

Vhodně tabulku zformátujte tak, aby byl harmonogram co nejpřehlednější a nejpraktičtější. Neváhejte využít různé barvy výplně buněk, řezy písma, ohraničení, zarovnání, orientaci textu či sloučení buněk. Neváhejte i přesunout jednotlivé buňky, vkládat prázdné řádky apod. – cílem tohoto úkolu je vytvořit co nejpřehlednější