Zadání krajského kola kategorie A

Soutěžní kategorie A – základní školy a nižší stupně víceletých gymnázií

Název soutěžního projektu: Návrh naučné stezky

Tématem letošního ročníku soutěže Office Arena 2023 je návrh naučné stezky ve Vašem městě či okolí.

Základní informace

Může jít o stezku městem, přírodou či o kombinaci. Stezka bude mít maximálně 10 zastavení. Může být tematicky zaměřená, Vaší kreativitě se meze nekladou, záleží na Vás, co zajímavého z vašeho okolí byste rádi představili. Neváhejte se zeptat svých vrstevníků, rodiny, přátel, například formou Microsoft Forms, výsledky takové ankety pak můžete využít v projektu. Cílem projektu není pouze poukázat na zajímavosti regionu, nýbrž také prokázat schopnost plánovat, využívat moderní technologie a umět zaujmout. Dejte prostor své kreativitě, novým možnostem a inovativnímu řešení. Přemýšlejte tak, aby Vámi navržená naučná stezka byla originální, poučná a zábavná. Samozřejmě se můžete inspirovat existujícími stezkami a tím, jak jsou vytvořené. Vítáme ale i zcela originální nápady.

Na zpracování projektu máte čas do 31. 3. 2023 do 23:59 hodin. Soubory upravte dle následujících pokynů a odevzdejte je do své složky na úložiště soutěže, které je dostupné na stránkách soutěže (http://soutezarena.cz/soutez/krajske-kolo/odevzdavani-krajskych-praci/). Čas, který strávíte prací na souborech, je na vás, jste omezeni pouze termínem odevzdání. Maximální velikost souborů, které budete odevzdávat na úložiště soutěže, je omezena na 200 MB.

Po odevzdání soubory ohodnotí odborná porota a co nejdříve zveřejní výsledky na webu soutěže. Z každého kraje postupuje jeden soutěžící za každou kategorii do celostátního kola, které se uskuteční na začátku května v budově Microsoft v Praze. Na projektu se bude především hodnotit:

 • dodržení zadání
 • využití předepsaných funkcí
 • originalita a proveditelnost projektu
 • úroveň zpracování
 • celkový estetický dojem a originalita

Nezapomeňte, že úroveň prací v krajském kole je vysoká a pokud chcete postoupit do celostátního kola, je třeba využít vlastní invenci a fantazii. Zadání dále v dokumentu je hrubá kostra, které byste se měli držet, ale neváhejte využít jakékoliv další vhodné funkce či prvky tak, abyste odlišili svoji práci od ostatních a ukázali nám, že skutečně ovládáte sadu Office „na jedničku“.

Za tým Office Arena 2023 Vám přejeme mnoho štěstí při vypracovávání projektu.

Úkol v aplikaci Microsoft Office Excel

V aplikaci Excel budete pracovat v předpřipraveném souboru rozpocet.xlsx. Zde zpracujete tabulku vzorového (hypotetického) rozpočtu naučné stezky.

Na listu rozpočet proveďte následující změny:

 1. Naformátujte vzorovou tabulku – zarovnání, sloučení buněk, ohraničení, záhlaví tabulky, barevné výplně buněk, písmo, datový typ buněk, …
 2. Ze sloupce B bude zřejmé, že se jedná o data v korunách.
 3. Ve sloupci B bude nastaveno podmíněné formátování s datovými pruhy.
 4. Pro buňky E3:E19 omezte vkládané hodnoty na „prvek stezky“, „prezentace“, „stavba a montáž“, hodnotu bude možné vybrat ze seznamu.
 5. Ve sloupci E využijte podmíněné formátování, které odliší jednotlivé položky podle zařazení.
 6. Ve sloupci D vypočítejte celkovou hodnotu za jednotlivé položky.
 7. Do sloupce F vložte minimálně 3 hypertextové odkazy na podobnou položku vyhledanou na internetu (například na obrázek, popis, položku v e-shopu a podobně).
 8. Na konec tabulky doplňte informaci o celkové ceně naučné stezky bez DPH a s DPH.
 9. Na konec tabulky doplňte informaci o nejdražší položce a o nejlevnější položce ze sloupce D.
 10. Na konec tabulky vložte vzorec, který zjistí, zda jsme překročili orientační rozpočet 500000,- bez DPH. Pokud ano, zobrazí se automaticky text „Rozpočet překročen“ a buňka se vybarví červeně. Pokud ne, zobrazí se automatický text „Rozpočet dodržen“ a buňka se vybarví zeleně.
 11. Do listu graf vložte výsečový graf, který procentuálně graficky znázorní celkovou cenu jednotlivých prvků stezky (zařazení – prvek stezky) ze sloupce D. Graf vhodně upravte.
 12. Do listu graf vložte sloupcový graf, který graficky znázorní celkovou cenu stavby a montáže jednotlivých prvků stezky (zařazení – stavba a montáž) ze sloupce D. Graf vhodně upravte.
 13. Do tabulky můžete vložit další libovolné funkce, grafické prvky, ilustrace.
 14. Soubor uložte pod Vaším jménem do úložiště.

Úkol v aplikaci Microsoft Office PowerPoint

Vaším úkolem je připravit prezentaci, ve které představíte projekt naučné stezky. Prezentace by měla obsahovat minimálně 10 snímků.

Struktura prezentace by měla být následující:

 1. úvodní snímek, který zaujme (obsahuje název Vaší stezky, Vaše jméno, školu a kategorii)
 2. obsah prezentace s aktivními odkazy na další snímky
 3. popis jednotlivých zastavení
 4. mapa zobrazující, kudy naučná stezka vede
 5. rady/pokyny pro všechny, kdo si stezku chtějí projít
 6. cokoliv zajímavého z Vašeho návrhu, čím se chcete pochlubit
 7. závěrečný snímek

V prezentaci očekáváme:

 • dodržení všech zásad správného formátování snímků prezentace
 • vhodné členění snímků a vhodný motiv prezentace
 • záhlaví a zápatí
 • jednotný vzhled
 • využití animací
 • přechody snímků
 • fotografie
 • číslování stránek

Prezentace dále může obsahovat například:

 • Vámi pořízené fotografie míst zastavení
 • animace představující postup po naučné stezce
 • hypertextové odkazy související s přírodovědnými či kulturními zajímavostmi v okolí naučné stezky
 • grafický návrh informačních tabulí s jejich popisem
 • grafický návrh odpočívadel
 • přibližné souřadnice výchozího místa, GPS souřadnice jednotlivých zastavení
 • finanční rozvahu
 • výškový profil cesty zobrazený pomocí grafu
 • QR kódy s rozšiřujícími informacemi

Prezentace může dále obsahovat grafy, vlastní video, náhledy snímků, mluvené komentáře, SmartArty, 3D modely.

Soubor uložte pod Vaším jménem do úložiště soutěže.

Další soubory

Ke své práci můžete přiložit další soubory dle Vašeho uvážení, jste pouze omezeni celkovou velikostí souborů, a to 200 MB. Může se jednat například o poznámkový sešit OneNote, 3D modely, vlastní video, databázi, WWW stránku a podobně.

Při hodnocení bude tato část hodnocena „plusovými“ body s menší váhou.