Zadání školního kola 2018

Zadání školního kola

K zadání školního kola pro kategorie A a B se dostanou koordinátoři, kterým budou přístupové údaje zaslány e-mailem. Ti soutěžícím zadání předají.

Přístupový formulář k zadání pro školní kolo:

Identifikátor školy:
Přidělené heslo:

Obecné zadání školního kola

Bez přístupových údajů se dostanete k obecnému zadání, kde se dozvíte, jaké jsme pro letošní ročník soutěže zvolili téma a jaké znalosti budou při řešení úkolů zhruba požadovány.
 
Obecné zadání

Pravidla konání školního kola – stručně z pravidel soutěže

Školní kola se uskuteční pod vedením garanta soutěže v jednotlivých školách a soutěžící zpracují úlohy dané zadáním školního kola. Školní kolo může být uspořádáno pro všechny soutěžící naráz (ve vybraných prostorách školy) nebo mohou soutěžící vypracovat úlohy i mimo školu. O formě rozhodne garant. Podmínkou je samostatné zpracování úloh žákem (studentem)!

Ve školním kole letošního ročníku Office Areny budou soutěžící zpracovávat dokumenty v aplikacích Word, Excel, PowerPoint a OneNote. Na vypracování zadání budou mít 120 minut. Zadání pro každou aplikaci se skládá z několika konkrétních úkolů a jednoho volného, tzv. kreativního úkolu.


Soutěž lze vypracovat naráz s časovou dotací 120 minut. Je však možné si soutěž rozdělit na více částí a plnit soutěžní úkoly postupně. V takovém případě garant zajistí, že soutěžící budou mít k dispozici jen příslušné úkoly soutěže. Lze si tedy představit například takovýto scénář. Garant učí 2 hodiny týdně a na soutěž je třeba 120 minut. V první hodině týdne si soutěžící „odsoutěží“ část textového editoru a OneNotu, další hodinu část tabulkového editoru a třetí hodinu část prezentační.