Zadání finále 2022

Finále Office Arena 2022 – kategorie A

Finále proběhne formou prezentací finálových projektů dne 10.5.2022 v Praze v prostorách Microsoft, s.r.o., Vyskočilova 1561/4a, 140 00, Praha 4 od 9:30.

Název finálového soutěžního projektu: Emil Zátopek: Když nemůžeš, tak přidej…!

V celostátním kole dokončíte Váš projekt pro připomenutí výročí Emila Zátopka, který jste započali už v krajském kole. Posledním krokem je připravit zajímavou a atraktivní prezentaci pro vedení školy, které následně rozhodne, jestli Vaši akci uspořádá.

Finále ověří Vaši schopnost prezentovat Váš soutěžní projekt, reagovat na dotazy poroty a obhájit si Vaše řešení.

Pokud jste postoupili do finále, je potřeba Vaši účast potvrdit pomocí registračního formuláře na stránkách soutěže, a to co nejdříve! Účast potvrdí koordinátor prostřednictvím tohoto formuláře.

Zadání finálového kola

Vaše škola se rozhodla připomenout výročí 100 let od narození Emila Zátopka. Vedení školy Vás pověřilo organizací akce (projektu), která toto výročí připomene. Je jen na Vás, jakým způsobem se rozhodnete legendu Emila Zátopka připomenout. Můžete uspořádat atletické závody, besedu se známým sportovcem, zorganizovat promítání filmu “Zátopek”, uspořádat online meeting s tvůrci filmu, vyhlásit anketu o nejlepšího sportovce kraje a podobně. Záleží pouze na Vaší fantazii a představivosti.

Vaším úkolem bude stručně představit Vaši školu, akci a jednoduchý rozpočet akce formou prezentace. Finálová prezentace naváže na práci krajského kola.

Kromě prezentace můžete využít i další multimediální prvky:

 • videa
 • grafické návrhy plakátů, diplomů,…
 • webové stránky
 • online formuláře
 • cloudové služby
 • složitější tabulky (například s použitím maker)

Tato osnova je samozřejmě pouze přibližná a vzhledem k faktu, že se jedná o celostátní finále, doporučujeme Vám doplnit další prvky tak, abyste vynikli oproti konkurenci kvalitní prezentací a originalitou.

Porota bude hodnotit:

 • technické zpracování prezentace, náročnost její tvorby
 • kultivovanost Vašeho projevu a Vaše vystupování
 • propracovanost a realizovatelnost Vašeho projektu
 • logickou a promyšlenou strukturu vystoupení
 • dodržování typografických a gramatických pravidel a dodržení autorského zákona
 • dodržení časového limitu 8 minut
 • využití dalších prvků v prezentaci (viz předchozí seznam)

Po 8 minutách prezentace bude ještě následovat krátký čas na dotazy poroty. Opět byste měli být schopni věcně reagovat. Snažte se projekt pojmout co nejrealističtěji. Jakékoliv další užitečné dokumenty, které vytvoříte a předvedete, budou jistě porotou oceněny. Dejte si nicméně pozor na limit 8 minut!

Soutěžní soubory
Vaši prezentaci a jakékoliv další soubory, které vytvoříte, uložíte do úložiště soutěžních prací (stejně jako v krajském kole) na tomto odkaze. Práci uložte do složky „finále“.

Současně zašlete odkaz na tuto složku na email info@soutezarena.cz.

Termín odevzdání je stanoven do 9.5.2021 do 16.00 hodin.

Zároveň si soubory přineste s sebou na finále, cloudové uložiště slouží pouze jako záložní zdroj.

Upřesňující informace

 • Každý soutěžící obdrží drobný dárek a pamětní list Office Arena 2022, vítězové získají diplomy a hodnotné ceny.
 • Po ukončení prezentací jednotlivých kategorií provede porota vyhodnocení, které následně zveřejní na WWW stránkách soutěže.

Pokud jste byli nominování do finále, je potřeba Vaši nominaci co nejdříve potvrdit pomocí registračního formuláře na stránkách soutěže. Veškeré dotazy a nejasnosti řešte emailem na info@soutezarena.cz.


Finále Office Arena 2022 – kategorie B

Finále se skládá z obhajoby soutěžního projektu formou prezentace a testování MOS (Microsoft Office Specialist). Pokud se Vám podaří test složit, odnesete si tak z finále i cennou mezinárodní certifikaci, dokládající Vaši schopnost pracovat s aplikacemi sady Office. Testy jsou v anglickém jazyce. Veškeré informace o certifikaci MOS lze nalézt na této stránce. Pro letošní ročník byla pro testování vybrána aplikace MS Excel verze 2019. Demoukázku testování můžete nalézt např. na tomto videu. Pro testování je zapotřebí mít vytvořen a aktivován účet Certiport, který si můžete vytvořit na tomto odkazu, bez něj není možné testování provést.

Název finálového soutěžního projektu: Návrh školní studovny

V celostátním kole dokončíte Váš projekt návrhu školní studovny, který jste započali už v krajském kole. Formu poutavé prezentace obeznámíte vedení školy a studenty s návrhem nové podoby studovny a rozpočtem projektu.

Finále ověří Vaši schopnost prezentovat Váš soutěžní projekt, reagovat na dotazy poroty a obhájit si Vaše řešení.

Pokud jste postoupili do finále, je potřeba Vaši účast potvrdit pomocí registračního formuláře na stránkách soutěže, a to co nejdříve! Účast potvrdí koordinátor prostřednictvím tohoto formuláře.

Zadání finálového kola

Tématem letošního ročníku soutěže Office Arena 2022 je vytvoření návrhu (proměny), zlepšení podoby či fungování školní studovny, která bude otevřena při příležitosti 30 let připojení České republiky k internetu. Navrhnete a popíšete novou podobu a možnosti využití takovým způsobem, aby co nejvíce odpovídal potřebám a zájmům studentů. Studovna by měla sloužit jak k práci, tak k setkávání studentů. Proto by zde měla být možnost připojení k internetu a práci na počítači, ale i prostor pro odpočinek. Ve Vašem návrhu popíšete Vaši představu nové podoby školní studovny, vytvoříte jednoduchý grafický návrh a rozpočet. Přemýšlejte tak, abyste zpříjemnili a zkvalitnili prostor kolem Vás. Dejte prostor své kreativitě, novým možnostem a inovativnímu řešení.

Kromě prezentace můžete využít i další multimediální prvky, například:

 • videa
 • grafické návrhy studovny
 • webové stránky
 • online formuláře
 • cloudové služby
 • složitější tabulky (například s použitím maker)

Tato osnova je samozřejmě pouze přibližná a vzhledem k faktu, že se jedná o celostátní finále, doporučujeme Vám doplnit další prvky tak, abyste vynikli oproti konkurenci kvalitní prezentací a originalitou.

Porota bude hodnotit:

 • technické zpracování prezentace, náročnost její tvorby
 • kultivovanost Vašeho projevu a Vaše vystupování
 • propracovanost a realizovatelnost Vašeho projektu
 • logickou a promyšlenou strukturu vystoupení
 • dodržování typografických a gramatických pravidel a dodržení autorského zákona
 • dodržení časového limitu 8 minut
 • využití dalších prvků v prezentaci (viz předchozí seznam)

Po 8 minutách prezentace bude ještě následovat krátký čas na dotazy poroty. Opět byste měli být schopni věcně reagovat. Snažte se projekt pojmout co nejrealističtěji. Jakékoliv další užitečné dokumenty, které vytvoříte a předvedete, budou jistě porotou oceněny. Dejte si nicméně pozor na limit 8 minut!

Soutěžní soubory
Vaši prezentaci a jakékoliv další soubory, které vytvoříte, uložíte do úložiště soutěžních prací (stejně jako v krajském kole) na tomto odkaze. Práci uložte do složky „finále“.

Současně zašlete odkaz na tuto složku na email info@soutezarena.cz.

Termín odevzdání je stanoven do 9.5.2021 do 16.00 hodin.

Zároveň si soubory přineste s sebou na finále, cloudové uložiště slouží pouze jako záložní zdroj.

Upřesňující informace

 • Každý soutěžící obdrží drobný dárek a pamětní list Office Arena 2022, vítězové získají diplomy a hodnotné ceny.
 • Po ukončení prezentací jednotlivých kategorií provede porota vyhodnocení, které následně zveřejní na WWW stránkách soutěže.

Pokud jste byli nominování do finále, je potřeba Vaši nominaci co nejdříve potvrdit pomocí registračního formuláře na stránkách soutěže. Veškeré dotazy a nejasnosti řešte emailem na info@soutezarena.cz.