Zadání finále 2020

Finále Office Arena 2020 – kategorie A

Finále OfficeArena 2020 se uskuteční 7.5.2020 formou online obhajoby soutěžní prezentace v prostředí Microsoft Teams.

Obhajoba bude probíhat podle rozpisu zveřejněném na stánkách soutěže. Začátek finálového kola bude vždy v 9:00 hodin, po společném úvodu budou probíhat individuální prezentace. Přístup na online setkání bude realizován přes odkaz, který organizátoři zveřejní na webu soutěže.

Název finálového soutěžního projektu: Roboti kolem nás

V celostátním kole dokončíte Váš projekt odpoledního workshopu, který jste započali už v krajském kole. Posledním krokem je připravit zajímavou a atraktivní prezentaci pro účastníky a zájemce, zaměřenou na ICT téma a související s  programováním programovatelných desek a robotů, případně s vhodně zvolenou ICT technologií.

Finále ověří Vaši schopnost prezentovat Váš soutěžní projekt, reagovat na dotazy poroty a obhájit si Vaše řešení. 

Pokud jste postoupili do finále, je potřeba Vaši účast potvrdit pomocí registračního formuláře na stránkách soutěže, a to co nejdříve!

Zadání finálového kola

Vaše škola naplánovala odpolední workshop pro okolní školy, zaměřený na programování programovatelných desek a robotů. Cílem je zábavným způsobem představit základy práce s programovatelnou deskou Arduino a Microbit, případně představit některé další miniroboty, aplikce a podobné technologie.

Při plánování akce Vás organizátoři požádali o uskutečnění hodinového workshopu a s ním spojenou prezentaci, kde představíte Vámi vybranou ICT technologii, která bude dobře zapadat do plánované události. Je zcela na Vás, jak prezentaci zaměříte, správně zhodnoťte cílovou skupinu, pro kterou budou workshop a prezentace určené. Zřejmě budete vycházet z oblíbeného tématu, které jste například probírali ve škole, případně se mu věnujete ve svém volném čase.

Zde jsou některé náměty pro Vaši prezentaci:

 • miniroboti a jejich programování – Ozobot, mBOT, Edison, …
 • programovatelné desky a jejich programování – Microbit, Arduino, …
 • představení programovacího prostředí pro blokové programování – například Scratch, Minecraft, Makecode – Microbit, prostředí TinkerCad, MIT APP Inventor, …
 • nové funkce v Office aplikacích
 • programování WWW stránek

Očekává se, že se v prezentaci objeví následující:

 • stručné představení Vás, Vaší školy a Vašeho města
 • důvod, proč jste si vybrali zrovna dané téma – programovací platformu (funkci, aplikaci, …)
 • popis Vámi vybraného tématu
 • ukázka funkčnosti, případně praktické ukázky
 • možnost využití v praxi
 • prostor na dotazy a připomínky

Volitelně můžete představit jednoduchý program, jeho tvorbu a funkcionalitu.

Kromě prezentace můžete využít i další multimediální prvky:

 • videa
 • grafické návrhy plakátů, letáčků
 • webové stránky
 • online formuláře
 • cloudové služby
 • složitější tabulky (například s použitím maker)

Tato osnova je samozřejmě pouze přibližná a vzhledem k faktu, že se jedná o celostátní finále, doporučujeme Vám doplnit další prvky tak, abyste vynikli oproti konkurenci kvalitní prezentací a originalitou.

Porota bude hodnotit:

 • technické zpracování prezentace, náročnost její tvorby
 • kultivovanost Vašeho projevu a Vaše vystupování
 • propracovanost a realizovatelnost Vašeho projektu
 • logickou a promyšlenou strukturu vystoupení
 • dodržování typografických a gramatických pravidel a dodržení autorského zákona
 • dodržení časového limitu 8 minut
 • využití dalších prvků v prezentaci (viz předchozí seznam)

Po 8 minutách prezentace bude následovat ještě krátký čas na dotazy poroty. Opět byste měli být schopni věcně reagovat. Snažte se projekt pojmout co nejrealističtěji. Můžete se například inspirovat programováním ve škole, soubory, které jste zpracovávali v krajském kole, a podobně. Jakékoliv další užitečné dokumenty, které vytvoříte a předvedete, budou jistě porotou oceněny. Dejte si nicméně pozor na limit 8 minut!

Soutěžní soubory
Vaši prezentaci a jakékoliv další soubory, které vytvoříte, je nutno do úložiště finálových prací nahrát pomocí formuláře, který je zveřejněn na stránkách soutěže. V případě problémů je možné prezentaci také odeslat na email info@soutezarena.cz . Termín odevzdání je stanoven do 6.5.2020 do 24.00 hodin. Pokud by velikost souborů přesahovala možnosti emailového klienta, je možno soubory nahrát na cloudové úložiště a na email odeslat pouze odkaz.

Upřesňující informace

 • Svoje prezentace budete prezentovat online v prostředí Microsoft Teams, doporučujeme si stáhnout aplikaci Teams do vlastního počítače!
 • Doporučujeme vyzkoušet funkčnost Vašeho připojení, kamery a mikrofonu a dále se dobře seznámit s prostředím Microsoft Teams tak, abyste byli schopni používat funkce sdílení plochy, sdílení okna, chat a podobně.
 • S dostatečným předstihem (několik dní) si budete moci vyzkoušet připojení a další technické prostředky a spojit se s organizátory soutěže.
 • Každý soutěžící obdrží drobný dárek a pamětní list Office Arena 2020, vítězové získají hodnotné ceny.
 • Po ukončení prezentací jednotlivých kategorií provede porota vyhodnocení, které následně zveřejní na WWW stránkách soutěže.
 • Po ukončení soutěžního dne se mohou finalisté spojit s organizátory a provést zhodnocení.

Pokud jste byli nominování do finále, je potřeba Vaši nominaci co nejdříve potvrdit pomocí registračního formuláře na stránkách soutěže. Veškeré dotazy a nejasnosti řešte přes náš Facebook, případně emailem na adrese info@soutezarena.cz V mezičase můžete sledovat náš web či Facebook.


Finále Office Arena 2020 – kategorie B

Finále OfficeArena 2020 se uskuteční 7.5.2020 formou online obhajoby soutěžní prezentace a vykonáním online testu MOS v prostředí Microsoft Teams. Obhajoba bude probíhat podle rozpisu zveřejněném na stánkách soutěže. Začátek finálového kola bude vždy v 9:00 hodin, po společném úvodu budou probíhat individuální prezentace. Přístup na online setkání bude realizován přes odkaz, který organizátoři zveřejní na webu soutěže.

Název finálového soutěžního projektu: Učíme roboty a programujeme aplikace

V celostátním kole dokončíte Váš projekt volnočasového kroužku programování a robotiky, který jste započali už v krajském kole. Škola se rozhodla zorganizovat víkendové soustředění, kde se účastníci naučí základy práce s programovatelnou deskou Arduino a Microbit. Posledním krokem je připravit zajímavou a atraktivní prezentaci pro účastníky a zájemce, zaměřenou na ICT téma a související s programováním programovatelných desek a robotů, případně s vhodně zvolenou ICT technologií. Finále ověří Vaši schopnost prezentovat Váš soutěžní projekt, reagovat na dotazy poroty a obhájit si Vaše řešení.  Pokud jste postoupili do finále, je potřeba Vaši účast potvrdit pomocí registračního formuláře na stránkách soutěže, a to co nejdříve!

Zadání finálového kola

Vaše škola naplánovala víkendové soustředění pro vybrané zájemce z okolních škol, zaměřené na programování programovatelných desek Arduino a Microbit a programování minirobotů. Cílem je zábavným způsobem představit základy programování jednotlivých zařízení, případně představit podobné technologie a aplikace. Při plánování akce Vás organizátoři požádali o uskutečnění hodinového workshopu a s ním spojenou prezentaci, kde představíte Vámi vybranou ICT technologii, která bude dobře zapadat do plánované události. Je zcela na Vás, jak prezentaci zaměříte, správně zhodnoťte cílovou skupinu, pro kterou budou workshop a prezentace určené. Zřejmě budete vycházet z oblíbeného tématu, které jste například probírali ve škole, případně se mu věnujete ve svém volném čase. Zde jsou některé náměty pro Vaši prezentaci:

 • miniroboti a jejich programování – Ozobot, mBOT, Edison, …
 • programovatelné desky a jejich programování – Microbit, Arduino, …
 • představení programovacího prostředí pro blokové programování – například Scratch, Minecraft, Makecode – Microbit, prostředí TinkerCad, MIT APP Inventor, …
 • nové funkce v Office aplikacích
 • práce s databází a databázovými funkcemi
 • nové způsoby prezentace dat
 • programování WWW stránek

Očekává se, že se v prezentaci objeví následující:

 • stručné představení Vás, Vaší školy a Vašeho města
 • důvod, proč jste si vybrali zrovna dané téma – programovací platformu (funkci, aplikaci, …)
 • popis Vámi vybraného tématu
 • ukázka funkčnosti, případně praktické ukázky
 • možnost využití v praxi
 • prostor na dotazy a připomínky

Volitelně můžete představit jednoduchý program, jeho tvorbu a funkcionalitu.

Kromě prezentace můžete využít i další multimediální prvky:

 • videa
 • grafické návrhy plakátů, letáčků
 • webové stránky
 • online formuláře
 • cloudové služby
 • složitější tabulky (například s použitím maker)

Tato osnova je samozřejmě pouze přibližná a vzhledem k faktu, že se jedná o celostátní finále, doporučujeme Vám doplnit další prvky tak, abyste vynikli oproti konkurenci kvalitní prezentací a originalitou.

Porota bude hodnotit:

 • technické zpracování prezentace, náročnost její tvorby
 • kultivovanost Vašeho projevu a Vaše vystupování
 • propracovanost a realizovatelnost Vašeho projektu
 • logickou a promyšlenou strukturu vystoupení
 • dodržování typografických a gramatických pravidel a dodržení autorského zákona
 • dodržení časového limitu 8 minut
 • využití dalších prvků v prezentaci (viz předchozí seznam)

Po 8 minutách prezentace bude následovat ještě krátký čas na dotazy poroty. Opět byste měli být schopni věcně reagovat. Snažte se projekt pojmout co nejrealističtěji. Můžete se například inspirovat programováním ve škole, soubory, které jste zpracovávali v krajském kole, a podobně. Jakékoliv další užitečné dokumenty, které vytvoříte a předvedete, budou jistě porotou oceněny. Dejte si nicméně pozor na limit 8 minut! Soutěžící také v průběhu finále absolvují testování z certifikace MOS (Microsoft Office Specialist). Pokud se Vám podaří test složit, odnesete si tak z finále i cennou mezinárodní certifikaci, dokládající Vaši schopnost pracovat s aplikacemi sady Office. Testy jsou v anglickém jazyce. Veškeré informace o certifikaci MOS lze nalézt na této stránce. Pro letošní ročník byla pro testování vybrána aplikace MS PowerPoint verze 2019. Demoukázku testování můžete nalézt např. na tomto videu. Pro testování je zapotřebí mít vytvořen a aktivován účet Certiport, který si můžete vytvořit na tomto odkazu, bez něj není možné testování provést.

Soutěžní soubory
Vaši prezentaci a jakékoliv další soubory, které vytvoříte, je nutno do úložiště finálových prací nahrát pomocí formuláře, který je zveřejněn na stránkách soutěže. V případě problémů je možné prezentaci také odeslat na email info@soutezarena.cz . Termín odevzdání je stanoven do 6.5.2020 do 24.00 hodin. Pokud by velikost souborů přesahovala možnosti emailového klienta, je možno soubory nahrát na cloudové úložiště a na email odeslat pouze odkaz.

Upřesňující informace

 • Svoje prezentace budete prezentovat online v prostředí Microsoft Teams, doporučujeme si stáhnout aplikaci Teams do vlastního počítače!
 • Doporučujeme vyzkoušet funkčnost Vašeho připojení, kamery a mikrofonu a dále se dobře seznámit s prostředím Microsoft Teams.
 • S dostatečným předstihem (několik dní) si budete moci vyzkoušet připojení a další technické prostředky a spojit se s organizátory soutěže.
 • Každý soutěžící obdrží drobný dárek a pamětní list Office Arena 2020, vítězové získají hodnotné ceny.
 • Po ukončení prezentací jednotlivých kategorií provede porota vyhodnocení, které následně zveřejní na WWW stránkách soutěže.
 • Po ukončení soutěžního dne se mohou finalisté spojit s organizátory a provést zhodnocení.

Pokud jste byli nominování do finále, je potřeba Vaši nominaci co nejdříve potvrdit pomocí registračního formuláře na stránkách soutěže. Veškeré dotazy a nejasnosti řešte přes náš Facebook, případně emailem na adrese info@soutezarena.cz V mezičase můžete sledovat náš web či Facebook.