Zadání finále 2021

Finále Office Arena 2021 – kategorie A

Finále OfficeArena 2021 se uskuteční 5.5.2021 formou online obhajoby soutěžní prezentace v prostředí Microsoft Teams.

Obhajoba bude probíhat podle rozpisu zveřejněném na stánkách soutěže. Začátek finálového kola bude od13:00 hodin, po společném úvodu budou probíhat individuální prezentace. Přístup na online setkání bude realizován přes odkaz, který organizátoři zveřejní na webu soutěže.

Název finálového soutěžního projektu: Starám se o své město – soutěž návrhů

V celostátním kole dokončíte Váš projekt návrhu proměny lokality města(školy), který jste započali už v krajském kole. Posledním krokem je připravit zajímavou a atraktivní prezentaci pro účastníky a zájemce, zaměřenou na zdravý vztah k prostředí, ve kterém žijete.

Finále ověří Vaši schopnost prezentovat Váš soutěžní projekt, reagovat na dotazy poroty a obhájit si Vaše řešení.

Pokud jste postoupili do finále, je potřeba Vaši účast potvrdit pomocí registračního formuláře na stránkách soutěže, a to co nejdříve!

Účast potvrdí koordinátor prostřednictvím tohoto formuláře.

Zadání finálového kola

Zastupitelé Vašeho města oslovili širokou veřejnost s otevřenou soutěží, jak účelně využít konkrétní lokalitu města tak, aby byla pro děti více přátelská. Inspirací byla veřejná soutěž architektů, kteří se podíleli na návrhu využití větší plochy města, a protože zaznívaly podněty ze strany veřejnosti ke konkrétní aktivitě mladých, zrodila se myšlenka takovou akci uspořádat.

Vaším úkolem bude stručně představit Vaše město, školu a návrh změny využití dané lokality. Dále sestavíte jednoduchý rozpočet a připravíte prezentaci projektu. Na realizaci záměru máte částku 500000 Kč. Částku lze mírně zvýšit například finančním přispěním sponzorů, celková cena pak tvoří rozpočet projektu, který nesmí být překročen.

Kromě prezentace můžete využít i další multimediální prvky:

 • videa
 • grafické návrhy vuužití lokality
 • webové stránky
 • online formuláře
 • cloudové služby
 • složitější tabulky (například s použitím maker)

Tato osnova je samozřejmě pouze přibližná a vzhledem k faktu, že se jedná o celostátní finále, doporučujeme Vám doplnit další prvky tak, abyste vynikli oproti konkurenci kvalitní prezentací a originalitou.

Porota bude hodnotit:

 • technické zpracování prezentace, náročnost její tvorby
 • kultivovanost Vašeho projevu a Vaše vystupování
 • propracovanost a realizovatelnost Vašeho projektu
 • logickou a promyšlenou strukturu vystoupení
 • dodržování typografických a gramatických pravidel a dodržení autorského zákona
 • dodržení časového limitu 8 minut
 • využití dalších prvků v prezentaci (viz předchozí seznam)

Po 8 minutách prezentace bude ještě následovat krátký čas na dotazy poroty. Opět byste měli být schopni věcně reagovat. Snažte se projekt pojmout co nejrealističtěji. Jakékoliv další užitečné dokumenty, které vytvoříte a předvedete, budou jistě porotou oceněny. Dejte si nicméně pozor na limit 8 minut!

Soutěžní soubory
Vaši prezentaci a jakékoliv další soubory, které vytvoříte, uložíte do úložiště soutěžních prací do složky finále na tomto odkaze. V případě problémů je možné prezentaci také odeslat na email info@soutezarena.cz . Termín odevzdání je stanoven do 2.5.2021 do 24.00 hodin. Pokud by velikost souborů přesahovala možnosti emailového klienta, je možno soubory nahrát na cloudové úložiště a na email odeslat pouze odkaz.

Upřesňující informace

 • Svoje prezentace budete prezentovat online v prostředí Microsoft Teams, doporučujeme si stáhnout aplikaci Teams do vlastního počítače!
 • Doporučujeme vyzkoušet funkčnost Vašeho připojení, kamery a mikrofonu a dále se dobře seznámit s prostředím Microsoft Teams tak, abyste byli schopni používat funkce sdílení plochy, sdílení okna, chat a podobně.
 • S dostatečným předstihem (několik dní) si budete moci vyzkoušet připojení a další technické prostředky a spojit se s organizátory soutěže.
 • Každý soutěžící obdrží drobný dárek a pamětní list Office Arena 2021, vítězové získají hodnotné ceny.
 • Po ukončení prezentací jednotlivých kategorií provede porota vyhodnocení, které následně zveřejní na WWW stránkách soutěže.

Pokud jste byli nominování do finále, je potřeba Vaši nominaci co nejdříve potvrdit pomocí registračního formuláře na stránkách soutěže. Veškeré dotazy a nejasnosti řešte přes náš Facebook, případně emailem na adrese info@soutezarena.cz V mezičase můžete sledovat náš web či Facebook.


Finále Office Arena 2021 – kategorie B

Finále OfficeArena 2021 se uskuteční 4.5.2021 formou online obhajoby soutěžní prezentace a vykonáním online testu MOS v prostředí Microsoft Teams.

Obhajoba bude probíhat podle rozpisu zveřejněném na stánkách soutěže. Začátek finálového kola bude  ve 13:00 hodin, po společném úvodu budou probíhat individuální prezentace. Přístup na online setkání bude realizován přes odkaz, který organizátoři zveřejní na webu soutěže.

Soutěžící také absolvují testování MOS (Microsoft Office Specialist). Pokud se Vám podaří test složit, odnesete si tak z finále i cennou mezinárodní certifikaci, dokládající Vaši schopnost pracovat s aplikacemi sady Office. Testy jsou v anglickém jazyce. Veškeré informace o certifikaci MOS lze nalézt na této stránce. Pro letošní ročník byla pro testování vybrána aplikace MS Word verze 2019. Demoukázku testování můžete nalézt např. na tomto videu. Pro testování je zapotřebí mít vytvořen a aktivován účet Certiport, který si můžete vytvořit na tomto odkazu, bez něj není možné testování provést.

Název finálového soutěžního projektu: Badatelský víkend

V celostátním kole dokončíte Váš projekt badatelského víkendu, který jste započali už v krajském kole.  Formu poutavé prezentace obeznámíte rodiče a studenty s plánem víkendu, plánovanými aktivitami a rozpočtem. Finále ověří Vaši schopnost prezentovat Váš soutěžní projekt, reagovat na dotazy poroty a obhájit si Vaše řešení.  Pokud jste postoupili do finále, je potřeba Vaši účast potvrdit pomocí registračního formuláře na stránkách soutěže, a to co nejdříve!

Účast potvrdí koordinátor prostřednictvím tohoto formuláře.

Zadání finálového kola

Vaše třída či ročník by se na konci školního roku měla vydat na třídenní výlet do nějaké zajímavé oblasti České republiky a Vy jste byli ředitelem školy pověřeni přípravou této akce. Máte tedy za úkol celou akci vymyslet a připravit k ní poutavou prezentaci v aplikaci PowerPoint

Kromě prezentace můžete využít i další multimediální prvky:

 • videa
 • grafické návrhy plakátů, letáčků, průvodců
 • webové stránky
 • online formuláře
 • cloudové služby
 • složitější tabulky (například s použitím maker)

Tato osnova je samozřejmě pouze přibližná a vzhledem k faktu, že se jedná o celostátní finále, doporučujeme Vám doplnit další prvky tak, abyste vynikli oproti konkurenci kvalitní prezentací a originalitou.

Porota bude hodnotit:

 • technické zpracování prezentace, náročnost její tvorby
 • kultivovanost Vašeho projevu a Vaše vystupování
 • propracovanost a realizovatelnost Vašeho projektu
 • logickou a promyšlenou strukturu vystoupení
 • dodržování typografických a gramatických pravidel a dodržení autorského zákona
 • dodržení časového limitu 8 minut
 • využití dalších prvků v prezentaci (viz předchozí seznam)

Po 8 minutách prezentace bude ještě následovat  krátký čas na dotazy poroty. Opět byste měli být schopni věcně reagovat. Snažte se projekt pojmout co nejrealističtěji. Jakékoliv další užitečné dokumenty, které vytvoříte a předvedete, budou jistě porotou oceněny. Dejte si nicméně pozor na limit 8 minut!

Soutěžní soubory
Vaši prezentaci a jakékoliv další soubory, které vytvoříte, uložíte do úložiště soutěžních prací do složky finále na tomto odkaze. V případě problémů je možné prezentaci také odeslat na email info@soutezarena.cz . Termín odevzdání je stanoven do 2.5.2021 do 24.00 hodin. Pokud by velikost souborů přesahovala možnosti emailového klienta, je možno soubory nahrát na cloudové úložiště a na email odeslat pouze odkaz.

Upřesňující informace

 • Svoje prezentace budete prezentovat online v prostředí Microsoft Teams, doporučujeme si stáhnout aplikaci Teams do vlastního počítače!
 • Doporučujeme vyzkoušet funkčnost Vašeho připojení, kamery a mikrofonu a dále se dobře seznámit s prostředím Microsoft Teams.
 • S dostatečným předstihem (několik dní) si budete moci vyzkoušet připojení a další technické prostředky a spojit se s organizátory soutěže.
 • Každý soutěžící obdrží drobný dárek a pamětní list Office Arena 2021, vítězové získají hodnotné ceny.
 • Po ukončení prezentací jednotlivých kategorií provede porota vyhodnocení, které následně zveřejní na WWW stránkách soutěže.
 • Po ukončení soutěžního dne se mohou finalisté spojit s organizátory a provést zhodnocení.

Pokud jste byli nominování do finále, je potřeba Vaši nominaci co nejdříve potvrdit pomocí registračního formuláře na stránkách soutěže. Veškeré dotazy a nejasnosti řešte přes náš Facebook, případně emailem na adrese info@soutezarena.cz V mezičase můžete sledovat náš web či Facebook.